trainingen

Vrijwilligerscentrum organiseert (mee aan) verschillende trainingen

VCW: “Mensen die achter de voordeur komen (buren, vrijwilligers, verenigingen, onderhoudsmensen Woningstichting, thuiszorg, politie, huisarts) weten hoe ze kunnen signaleren, wat ze zelf kunnen doen, en waar ze terecht kunnen met signalen. Door vroegtijdige signalering weten we veel problemen en verergering te voorkomen. Koppeling leggen met signalerende functies zoals thuiszorg en huisarts.”

Trainingen in 2019

1. Training Mental Health First Aid door Indigo, mede georganiseerd door VCW voor wijkagenten, moskee, buurtpunt, ouderenadviseur, baliemedewerker gemeente,
2. Moviera, Solidez, VCW en gemeente organiseren vervolg Meldcode netwerkbijeenkomst. Dit keer ook voor vrijwilligers bij Thuis en de bblthk.
3. Samen met Platform Wageningse Ouderen en het Startpunt heeft VCW een theater avond georganiseerd met de titel Signaleren kun je leren. Van de 75 bezoekers liet de ong. de helft weten ‘ik weet wat ik kan doen’ en de helft vond het interessant maar wilde ook graag meer verdieping. Tijdens de avond presenteerde het Startpunt ook de Wageningse Niet Pluis Kaart waarop staat waar je naar toe moet als je een gevoel hebt dat iets niet klopt.
4. Het VCW heet gewerkt aan voorbereidingen verdiepingsbijeenkomst ‘hoe bevorder je een veilig werkklimaat voor vrijwilligers?’ i.s.m. Platform Ouderen Wageningen
5. Met Wilma van het Startpunt Wageningse signalenkaart gemaakt en verspreid.
Volgens Startpunt wordt deze regelmatig door mensen bekeken en
meegenomen.

Afbeelding: Daniil Kuželev on Unsplash

Ook interessant!

Niet Pluiskaart signalering definitieve versie 3 okt 2019-1

Signaleren kun je leren

Net als voorgaande jaren, heeft in 2019 een brede scholing plaatsgevonden over werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Esther van der Zee vertelt hoe de scholing heeft bijgedragen. “Door regelmatig aandacht te blijven schenken aan de Meldcode houden we iedereen alert en kunnen we eerder bijsturen. Hierdoor kunnen we geweld voorkomen. Het gaat…