Ideeën ter verzachting van de gevolgen van corona

Welsaam heeft op basis van de resultaten van 2020 de innovatiegelden verdiend (bonusgelden). De
gemeente wil dat deze middelen dit jaar en volgend jaar ingezet worden om de gevolgen van corona
te verzachten en te verhelpen.
Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

 • versterken preventieve jeugdhulp
 • mentale gezondheid jongeren
 • versterken jeugd en jongerenwerk
 • mantelzorg

Overige inzet
De innovatiegelden kunnen ook ingezet worden voor de organisatie van Welsaam op gebied
van procesbegeleiding en communicatie. Daarnaast wil Welsaam ook de aanpak van Wageningen Doet en Wageningen Dementievriendelijk voortzetten tot eind van onze contractperiode eind 2022.

Actielijnen
De gemeente Wageningen heeft tevens ondersteuningsmiddelen ontvangen van het Rijk voor de
volgende onderwerpen:

Actielijn 1:

 • Perspectief voor de Jeugd
 • Jongerenwerk Jeugd
 • Mentale ondersteuning jeugd
 • Activiteiten en ontmoetingen jeugd

Actielijn 2

 • Intensiveren aanpak eenzaamheid
 • Extra begeleiding en ondersteuning van mensen die psychisch kwetsbaar zijn en mensen met
  (verstandelijke) beperking thuis en mensen die dak- of thuisloos zijn

Breng je idee in

In het Kerngroep-overleg dat Welsaam op 2 juni jl. met de gemeente had, vraagt de gemeente aan Welsaam om voor 14 juni a.s. aan te geven welke langdurige gevolgen wij signaleren ten aanzien van de corona pandemie en welke ideeën er zijn om deze knelpunten te verzachten of te verhelpen. Op basis van een compleet overzicht van alle gevolgen en mogelijke activiteiten (breder dan alleen Welsaam) gaat de gemeente vervolgens prioriteren.

Heb jij ideeën die hieraan bijdragen? Dan kan je deze week je idee inbrengen. Wel willen de
verwachtingen temperen. Het gaat niet om grote bedragen. Bovendien moeten de rijksmiddelen nog
dit jaar ingezet worden. Hoewel de middelen beperkt zijn, geven we hiermee in elk geval een signaal
af aan de gemeente.

Grote lijnen
Ideeën kan je inbrengen via het format voor de innovatiemiddelen (bonusgelden). Je hoeft het nog niet helemaal uit te werken, maar eerst in grote lijnen, zodat we het voor kunnen leggen aan de gemeente. Geef daarbij wel duidelijk aan welke gevolgen van Corona je hiermee verzacht of verhelpt.
Initiatieven waarbij meerdere partners binnen Welsaam samenwerken, hebben de voorkeur.
Een heldere begroting en tijdplanning is ook van belang, gezien de korte termijn van de
ondersteuningsgelden.

Stuur je idee voor 14 juni op aan: info@welsaam.nl

Ook interessant!

Halfjaar rapportages

Het is juni, dus het eerste halfjaar van 2021 zit er alweer bijna op. Dat betekent dat we de gemeente weer moeten laten weten wat we hebben bereikt in dit halfjaar met alle activiteiten en diensten van Welsaam. Koppeling met maatschappelijke effectenVoor de rapportages wil de gemeente graag een duidelijkere koppeling zien met de beoogde…

_MG_5700 bw

Het aanbestedingsproces, wat staat ons te wachten?

Het aanbestedingsproces krijgt steeds meer vorm, daarom een nieuwe update over de stappen die we zelf moeten nemen. 1. Voor de zomer maken we de thema’s bekend die we in de periode van september t/m november in werkgroepen gaan uitwerken. Meer informatie over deze werkgroepen & aanmelden volgt nog. 2. Er is geen bijeenkomst in…

VWON Wageningen 10

Verslagen sessies toekomst Welsaam

Op 29, 30 en 31 maart 2021 zijn er sessies gehouden over de volgende onderwerpen: Sessie Maatschappelijke Verbinding Sessie Zelf- en Samenredzaamheid Sessie Opvoeden en Opgroeien