Ideeën ter verzachting van de gevolgen van corona

Welsaam heeft op basis van de resultaten van 2020 de innovatiegelden verdiend (bonusgelden). De
gemeente wil dat deze middelen dit jaar en volgend jaar ingezet worden om de gevolgen van corona
te verzachten en te verhelpen.
Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

 • versterken preventieve jeugdhulp
 • mentale gezondheid jongeren
 • versterken jeugd en jongerenwerk
 • mantelzorg

Overige inzet
De innovatiegelden kunnen ook ingezet worden voor de organisatie van Welsaam op gebied
van procesbegeleiding en communicatie. Daarnaast wil Welsaam ook de aanpak van Wageningen Doet en Wageningen Dementievriendelijk voortzetten tot eind van onze contractperiode eind 2022.

Actielijnen
De gemeente Wageningen heeft tevens ondersteuningsmiddelen ontvangen van het Rijk voor de
volgende onderwerpen:

Actielijn 1:

 • Perspectief voor de Jeugd
 • Jongerenwerk Jeugd
 • Mentale ondersteuning jeugd
 • Activiteiten en ontmoetingen jeugd

Actielijn 2

 • Intensiveren aanpak eenzaamheid
 • Extra begeleiding en ondersteuning van mensen die psychisch kwetsbaar zijn en mensen met
  (verstandelijke) beperking thuis en mensen die dak- of thuisloos zijn

Breng je idee in

In het Kerngroep-overleg dat Welsaam op 2 juni jl. met de gemeente had, vraagt de gemeente aan Welsaam om voor 14 juni a.s. aan te geven welke langdurige gevolgen wij signaleren ten aanzien van de corona pandemie en welke ideeën er zijn om deze knelpunten te verzachten of te verhelpen. Op basis van een compleet overzicht van alle gevolgen en mogelijke activiteiten (breder dan alleen Welsaam) gaat de gemeente vervolgens prioriteren.

Heb jij ideeën die hieraan bijdragen? Dan kan je deze week je idee inbrengen. Wel willen de
verwachtingen temperen. Het gaat niet om grote bedragen. Bovendien moeten de rijksmiddelen nog
dit jaar ingezet worden. Hoewel de middelen beperkt zijn, geven we hiermee in elk geval een signaal
af aan de gemeente.

Grote lijnen
Ideeën kan je inbrengen via het format voor de innovatiemiddelen (bonusgelden). Je hoeft het nog niet helemaal uit te werken, maar eerst in grote lijnen, zodat we het voor kunnen leggen aan de gemeente. Geef daarbij wel duidelijk aan welke gevolgen van Corona je hiermee verzacht of verhelpt.
Initiatieven waarbij meerdere partners binnen Welsaam samenwerken, hebben de voorkeur.
Een heldere begroting en tijdplanning is ook van belang, gezien de korte termijn van de
ondersteuningsgelden.

Stuur je idee voor 14 juni op aan: info@welsaam.nl

Ook interessant!

Terugblik zomerborrel

Wat fijn om elkaar na lange tijd weer in levenden lijve te zien! Onze zomerborrel van 9 september was niet alleen informatief maar vooral ook weer een warme ontmoeting. Een grote groep mensen van samenwerkingsverband Welsaam kwam bij Kenkon bij elkaar. Een moment om bij te praten, om  nieuwe mensen te leren kennen én om…

Leontine-Carja

Geldproblemen of schulden na corona? SchuldHulpMaatje helpt

De coronacrisis: een moeilijke tijd ook op financieel gebied. Uit cijfers blijkt dat er een behoorlijke groep mensen is met (dreigende) geldproblemen. SchuldHulpMaatje Wageningen werkt al 6 jaar in Wageningen, voorheen onder de naam stichting ISOFA. Met de nieuwe naam is er ook een nieuwe website gelanceerd! Neem eens een kijkje op www.schuldhulpmaatje-wageningen.nl. Onze naam…

helma

In Memoriam Helma Hollestelle (21/09/1960 – 27/06/2021)

Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega Helma. Met Helma verliezen wij een zeer betrokken en warme collega met hart voor de samenleving. Als coördinator van Huis van de Wijk de Nude was zij een inspirerende en verbindende factor in de wijk. Helma werkte vanaf 2008 voor Welvada, wat later Solidez…