Ideeën ter verzachting van de gevolgen van corona

Welsaam heeft op basis van de resultaten van 2020 de innovatiegelden verdiend (bonusgelden). De
gemeente wil dat deze middelen dit jaar en volgend jaar ingezet worden om de gevolgen van corona
te verzachten en te verhelpen.
Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

 • versterken preventieve jeugdhulp
 • mentale gezondheid jongeren
 • versterken jeugd en jongerenwerk
 • mantelzorg

Overige inzet
De innovatiegelden kunnen ook ingezet worden voor de organisatie van Welsaam op gebied
van procesbegeleiding en communicatie. Daarnaast wil Welsaam ook de aanpak van Wageningen Doet en Wageningen Dementievriendelijk voortzetten tot eind van onze contractperiode eind 2022.

Actielijnen
De gemeente Wageningen heeft tevens ondersteuningsmiddelen ontvangen van het Rijk voor de
volgende onderwerpen:

Actielijn 1:

 • Perspectief voor de Jeugd
 • Jongerenwerk Jeugd
 • Mentale ondersteuning jeugd
 • Activiteiten en ontmoetingen jeugd

Actielijn 2

 • Intensiveren aanpak eenzaamheid
 • Extra begeleiding en ondersteuning van mensen die psychisch kwetsbaar zijn en mensen met
  (verstandelijke) beperking thuis en mensen die dak- of thuisloos zijn

Breng je idee in

In het Kerngroep-overleg dat Welsaam op 2 juni jl. met de gemeente had, vraagt de gemeente aan Welsaam om voor 14 juni a.s. aan te geven welke langdurige gevolgen wij signaleren ten aanzien van de corona pandemie en welke ideeën er zijn om deze knelpunten te verzachten of te verhelpen. Op basis van een compleet overzicht van alle gevolgen en mogelijke activiteiten (breder dan alleen Welsaam) gaat de gemeente vervolgens prioriteren.

Heb jij ideeën die hieraan bijdragen? Dan kan je deze week je idee inbrengen. Wel willen de
verwachtingen temperen. Het gaat niet om grote bedragen. Bovendien moeten de rijksmiddelen nog
dit jaar ingezet worden. Hoewel de middelen beperkt zijn, geven we hiermee in elk geval een signaal
af aan de gemeente.

Grote lijnen
Ideeën kan je inbrengen via het format voor de innovatiemiddelen (bonusgelden). Je hoeft het nog niet helemaal uit te werken, maar eerst in grote lijnen, zodat we het voor kunnen leggen aan de gemeente. Geef daarbij wel duidelijk aan welke gevolgen van Corona je hiermee verzacht of verhelpt.
Initiatieven waarbij meerdere partners binnen Welsaam samenwerken, hebben de voorkeur.
Een heldere begroting en tijdplanning is ook van belang, gezien de korte termijn van de
ondersteuningsgelden.

Stuur je idee voor 14 juni op aan: info@welsaam.nl

Ook interessant!

wooden-cubes-473703_1280

Gemeente Wageningen doet mee aan Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid 

De gemeente Wageningen, per 2025 verantwoordelijk voor de aanpak van laaggeletterdheid, doet van 1 november 2023 t/m april 2024 mee aan de derde en laatste fase van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Het is een project van de Stichting Lezen en Schrijven, de Nationale Bibliotheek en de Stichting Lezen. Doel is een gezinsgerichte aanpak te…

Conny Hoitink (1)

“Inwoners meenemen en hen zien als participanten” – Conny Hoitink in de spotlight

Maak kennis met Conny Hoitink. Haar komst was al aangekondigd, maar per 1 september is ze echt begonnen als Procesbegeleider voor Welsaam. Vrije tijd Ik vind het belangrijk dat je naast je werk iets van vrijwilligerswerk doet. Dat doe ik als buurtbemiddelaar. Een paar keer per jaar word ik ingezet, vaak bij mensen met verschillende…

Diverse people with teamwork concept

Mooie kans: Welsaam zoekt drie nieuwe kerngroepleden

  Dit najaar vertrekken drie zittende leden van de kerngroep van Welsaam. Dat betekent dat er ruimte is voor drie nieuwe vertegenwoordigers van de Welsaamorganisaties in de kerngroep. De nieuwe vertegenwoordigers hoeven niet van dezelfde organisaties te komen als in de huidige samenstelling van de kerngroep. Deze verandering heeft een behoorlijke impact op de kerngroep…