Ideeën ter verzachting van de gevolgen van corona

Welsaam heeft op basis van de resultaten van 2020 de innovatiegelden verdiend (bonusgelden). De
gemeente wil dat deze middelen dit jaar en volgend jaar ingezet worden om de gevolgen van corona
te verzachten en te verhelpen.
Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

 • versterken preventieve jeugdhulp
 • mentale gezondheid jongeren
 • versterken jeugd en jongerenwerk
 • mantelzorg

Overige inzet
De innovatiegelden kunnen ook ingezet worden voor de organisatie van Welsaam op gebied
van procesbegeleiding en communicatie. Daarnaast wil Welsaam ook de aanpak van Wageningen Doet en Wageningen Dementievriendelijk voortzetten tot eind van onze contractperiode eind 2022.

Actielijnen
De gemeente Wageningen heeft tevens ondersteuningsmiddelen ontvangen van het Rijk voor de
volgende onderwerpen:

Actielijn 1:

 • Perspectief voor de Jeugd
 • Jongerenwerk Jeugd
 • Mentale ondersteuning jeugd
 • Activiteiten en ontmoetingen jeugd

Actielijn 2

 • Intensiveren aanpak eenzaamheid
 • Extra begeleiding en ondersteuning van mensen die psychisch kwetsbaar zijn en mensen met
  (verstandelijke) beperking thuis en mensen die dak- of thuisloos zijn

Breng je idee in

In het Kerngroep-overleg dat Welsaam op 2 juni jl. met de gemeente had, vraagt de gemeente aan Welsaam om voor 14 juni a.s. aan te geven welke langdurige gevolgen wij signaleren ten aanzien van de corona pandemie en welke ideeën er zijn om deze knelpunten te verzachten of te verhelpen. Op basis van een compleet overzicht van alle gevolgen en mogelijke activiteiten (breder dan alleen Welsaam) gaat de gemeente vervolgens prioriteren.

Heb jij ideeën die hieraan bijdragen? Dan kan je deze week je idee inbrengen. Wel willen de
verwachtingen temperen. Het gaat niet om grote bedragen. Bovendien moeten de rijksmiddelen nog
dit jaar ingezet worden. Hoewel de middelen beperkt zijn, geven we hiermee in elk geval een signaal
af aan de gemeente.

Grote lijnen
Ideeën kan je inbrengen via het format voor de innovatiemiddelen (bonusgelden). Je hoeft het nog niet helemaal uit te werken, maar eerst in grote lijnen, zodat we het voor kunnen leggen aan de gemeente. Geef daarbij wel duidelijk aan welke gevolgen van Corona je hiermee verzacht of verhelpt.
Initiatieven waarbij meerdere partners binnen Welsaam samenwerken, hebben de voorkeur.
Een heldere begroting en tijdplanning is ook van belang, gezien de korte termijn van de
ondersteuningsgelden.

Stuur je idee voor 14 juni op aan: info@welsaam.nl

Ook interessant!

handboek-vrijwilligerswerk-2022

Nieuw handboek vrijwillige hulp Wageningen

Er zijn maar liefst 56 vrijwillige hulporganisaties actief in Wageningen. Het Vrijwilligers Centrum in Wageningen bracht ze in kaart, en presenteert ze samen in dit online handboek. Het handboek geeft hulpverleners en inwoners inzicht in de mogelijkheden van de vele vrijwilligersinitiatieven die Wageningen rijk is. > Je leest het handboek via deze link  

inburgering

Inburgeren in de overgang – goede gesprekken en hoopvolle plannen

Sinds 1 januari 2022 hebben we een nieuwe wet, de Wet Inburgering 2021. De gemeente heeft nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Op uitnodiging van de gemeente Wageningen werkten verschillende collega’s van Welsaam samen in werkgroepen aan een veelomvattend procesplan om de nieuwe wet in Wageningen uit te voeren.…

digiding

Doe je digi-ding

Afgelopen maand is een nieuwe website gelanceerd: digidingen-desk.nl. Een website voor jongeren met informatie over het regelen van digitale overheidszaken. Jongeren krijgen tussen hun 14e en 21e steeds vaker te maken met digitale diensten van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een eigen DigiD, het terugvragen van inkomstenbelasting, of het aanvragen van studiefinanciering of…