Mother and daughter holding hands

Extra aandacht voor kwetsbare kinderen

Wageningen: Samenwerking tussen diverse disciplines is groot en dat komt nu de zorg ten goede

Joleijn Ruijter  – coördinator VVE

Door fysieke afstand die ontstaat tussen kinderopvangorganisatie en kind door de coronacrisis, dreigen kinderen met een taalachterstand verder achterop te raken. De specifieke Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een van de manieren om kwetsbare kinderen tussen 2 en 4 jaar extra te ondersteunen. “Nu ouders thuis zijn met hun kinderen is het belangrijk om actief een lijntje te houden. Juist kinderen die iets extra’s nodig hebben om zich goed te ontwikkelen willen we zo goed mogelijk blijven begeleiden.” vertelt Joleijn Ruijter (Coördinator VVE – Solidez). Wageningen heeft een breed netwerk van kinderopvangorganisaties die nauw betrokken zijn bij deze kinderen. De samenwerking tussen kinderopvang en hulpverlening is sterk en dat is deze coronacrisis een groot voordeel.

 

Niet naar de kinderopvang

Een flink aantal kinderen kan door de crisis niet naar de kinderopvang. Ouders worden zoveel mogelijk via kinderopvangorganisaties gestimuleerd te blijven lezen en spelen met hun kinderen leren. Joleijn verzamelt voor kinderopvangorganisaties onder andere tips over activiteiten die ouders thuis met kinderen kunnen doen. De Voorleesgids is hier een voorbeeld van, een website met gratis te downloaden  voorlees- en prentenboeken. De kinderdagverblijven kunnen dit weer doorsturen naar ouders. Ook worden basisscholen hierin meegenomen. 

Voor ouders met jonge kinderen zijn het consultatiebureau en de jeugdconsulent een luisterend oor en een vraagbaak. Zij denken mee met ouders en kunnen eventueel hulp inzetten. Zij kunnen er voor zorgen dat in situaties waarbij het ouders boven het hoofd groeit of het kind in de knel komt, een kind toch naar de opvang kan.

Over VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en basisschool leerlingen in groep 1 en 2. In Wageningen kunnen kinderen al van 2 jaar gebruik maken van VVE. Zij krijgen dit in peutergroepen bij de kinderopvang. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde VVE-verwijzing. De gemeente zorgt er voor dat iedereen die het nodig heeft gebruik kan maken van VVE, door middel van subsidie. De coördinatie van VVE  is ondergebracht bij Welsaam (Solidez).

Aansluitende en zo nodig individuele begeleiding en het stimuleren van de ontwikkeling, helpen het kind om straks op de basisschool een goede start te maken waar ze een leven lang voordeel aan hebben. De begeleiding gebeurt in samenwerking met de ouders.

In Wageningen zijn 5 organisaties aangesloten (Kinderopvang Wageningen BV, Schateiland, Klavertje 4, De Dijkgraaf en Prins Vleermuis) en op 12 groepen wordt VVE aangeboden. Het streven is dat op zo veel mogelijk locaties verspreid over heel Wageningen deze vorm van vroeg-educatie kan worden aangeboden. Om VVE aan te mogen bieden moeten kinderdagverblijven aan wettelijke eisen voldoen.

Ook interessant!

osama-saeed-i-C5MR3ZFd8-unsplash

Coronahulp – Verwacht je geldproblemen? Schakel hulp in! 

Hulporganisaties SchuldHulpMaatje (ISOFA) en Thuisadministratie (Humanitas) merken dat het aantal mensen dat hulpvraag is afgenomen in Coronatijd. En dat terwijl uit cijfers juist blijkt dat er een behoorlijke groep mensen is met (dreigende) geldproblemen. Ik sprak Leontine van Eck (coördinator SchuldHulpMaatje) en Frank Spijkstra van Thuisadministratie (coördinator Humanitas) over de hulp die hun vrijwilligers bieden. …

Jet van Zuidland

Coronahulp – Onder de indruk van flexibiliteit van stellen in verwachting

Als er een kindje op komst is, dan is dat een bijzondere tijd. Samen met haar collega’s van Verloskundigenpraktijk De Bakermat, doet Jet van Zuidland er alles aan om zwangere vrouwen en hun partners ook in deze tijd te steunen. Natuurlijk gaat dat nu net even anders dan normaal. Ze werken veel met telefonische consulten…

Ina buro Nij

Coronahulp – Relatiebureau buro Nij: Investeer in je relatie. Júist nu. 

“Wist je dat mensen die net samen zijn elkaar vaak beter kennen dan mensen die lang bij elkaar zijn?” Ondanks dat de oorzaak, het Coronavirus, heel verdrietig is, kan dit een tijd zijn waarin je elkaar vindt. Wij spraken Ina van den Dries van relatiebureau buro Nij over relaties en hoe je deze steviger maakt…