Aanvraagformulier initiatievenfonds

    EIGEN GEGEVENS

    JE INITIATIEF

    Het is belangrijk dat er draagvlak is voor je idee. Dat betekent dat er meerdere mensen achter het idee staan en willen helpen met de uitvoering. Is er draagvlak voor jullie initiatief? Upload een document waarin je laat zien hoe je dat hebt gepolst. Denk bijvoorbeeld aan een handtekeningenlijst. - Upload a file that proofs that you have support. E.g. a collection of signatures. (.jpg, .png, .pdf, .doc, .docx)

    FINANCIEEL

    Upload hieronder je begroting. - Upload budget planning. (.xls, .xlsx, .doc, .docx)