Nieuw handboek vrijwillige hulp Wageningen

Er zijn maar liefst 56 vrijwillige hulporganisaties actief in Wageningen. Het Vrijwilligers Centrum in Wageningen bracht ze in kaart, en presenteert ze samen in dit online handboek. Het handboek geeft hulpverleners en inwoners inzicht in de mogelijkheden van de vele vrijwilligersinitiatieven die Wageningen rijk is. > Je leest het handboek via deze link  

Lees meer

Leraren en onderwijsassistenten gezocht!

Vanaf maandag 4 april gaat het Pantarijn met een onderwijsprogramma van start voor Oekraïense jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die in Wageningen en omgeving zijn opgenomen in gastgezinnen. Op de vmbo-locatie aan de Hollandseweg 9 wordt een aantal lokalen vrijgemaakt. In samenwerking tussen Pantarijn, de gemeente Wageningen, Welkom in Wageningen, de…

Lees meer

Training inspireert medewerkers Kind aan Huis

Na lange tijd hebben de Kind aan Huis-vrijwilligers elkaar weer kunnen ontmoeten voor een live training. En wat voor een training! De vrijwillige medewerkers komen bij veel gezinnen thuis, vooral bij gezinnen met een niet-westerse achtergrond. Soms zie je daar dingen gebeuren, die je graag bespreekbaar zou willen maken. Maar hoe doe je dat? Samen…

Lees meer

“Wij verlagen de drempels”

Sinds vorig jaar heeft Wageningen twee cultuurverbinders. Marwah Mohammed en Shishay Tecle zijn zelf ooit gevlucht, nu helpen ze statushouders om te participeren in de Nederlandse samenleving. Maar ook om misverstanden bij instanties en organisaties weg te nemen. “Wij verlagen de drempels tussen verschillende culturen.” Marwah komt oorspronkelijk uit Jemen, Shishay uit Eritrea. Omdat zij…

Lees meer

Oekraïnehulp in Wageningen – helpt u mee?

We zijn allemaal geschokt door de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Gevoelens van onmacht én de wens om iets voor de mensen daar te kunnen betekenen, volgen elkaar snel op. Ook de organisaties binnen Welsaam kunnen niet stilzitten en afwachten: ons hart gaat uit naar alle mensen die vluchten of zijn gevlucht. Welsaam merkt dat er…

Lees meer

Lokale alliantie Veilig Ouder Worden

Op 21 februari is het startschot gegeven voor de lokale alliantie Veilig Ouder Worden. De Lokale Alliantie Wageningen is een multidisciplinair netwerk waarin (semi)professionals uit zowel private als publieke organisaties vanuit maatschappelijke betrokkenheid binnen de gemeente Wageningen samenwerken om: (financieel) ouderenmisbruik tegen te gaan; bij te dragen aan het bewustzijn over deze problematiek; handelingsverlegenheid te…

Lees meer

Eerste start projectgroep Welzijn op recept

De ambitie is om in het eerste jaar tenminste honderd mensen te helpen én om zorgkosten te voorkomen. Om dat te realiseren is de projectgroep nu voor eerst bij elkaar geweest. En: op 24 maart starten de leden van de werkgroep met een specifieke training. Er doen nu vier huisartsenposten mee (inclusief de POH’ers) en…

Lees meer

Buurtbedrijf NuDe Toekomst en Solidez Welzijn slaan de handen ineen

Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst op 14 februari jl. bekrachtigen Buurtbedrijf NuDe Toekomst en Solidez Welzijn de wens om samen bij te dragen aan een nog fijnere wijk én aan het individuele welzijn van de bewoners in de Nude. Naast dat het Huis van de Wijk de Nude er is voor ontmoeting en (ver)binding,…

Lees meer

De Wageningse principes in praktijk

De gemeente wilde graag uit eerste hand weten hoe inwoners uit de stad Wageningen onze hulp en ondersteuning ervaren. Niet met cijfers en statistieken, maar vanuit échte mensen en échte verhalen. Daarom vroegen ze een heel aantal mensen naar hun ervaringen. En onderzoekers maakten daar een rapportage van. Dat rapport kun je hieronder downloaden en…

Lees meer

Petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen’

Wordt jouw vrijwilligersorganisatie ook overspoeld door regelgeving? Teken of deel dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. Een voorbeeld: alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten hun bestuursleden voor 27 maart inschrijven in het UBO-register, zodat de overheid weet wie de Uiteindelijk Belanghebbende is van jouw vrijwilligersorganisatie. Of je nu een budget van 500…

Lees meer