schulddienstverlening

Bestedingsvoorwaarden

 1. Toon aan welk huidig uitvoeringsplan het project kan verbeteren of vervangen
  De bonus is bestemd om te experimenteren met innovatieve uitvoeringsprojecten die, indien succesvol, bestaande processen kunnen vervangen. Bijvoorbeeld doordat ze beter en efficiënter zijn of meer resultaat behalen.
 2. Draag bij aan één van de hiaten
  De hiaten die in 2019 zijn geconstateerd:
  Armoede, tienerwerk, leefbare buurten/buurtgericht werken, vrijwilligers, preventie, migranten/vluchtelingen en de fondsen. Of bekijk het uitgebreide overzicht van hiaten. 
 3. Draag bij aan oplossing voor een uitdaging die de Corona uitbraak met zich meebrengt
  Dit kan gaan om organisatorische vraagstukken als om vraagstukken die in de samenleving leven.
 4. Draag bij aan de doelstellingen en resultaten van het beleidskader Samen Wageningen
 5. Voldoe aan de Wageningse principes en hoofdlijnen van Samen Wageningen
 6. Organisatie buiten Welsaam? Stem af met een ontwikkeltafel
  Organisaties en inwoners buiten Welsaam kunnen meedingen naar de bonusgelden. Zorg dat er een samenwerking of afstemming is met de ontwikkeltafel en voldoe aan de bestedingsvoorwaarden.
 7. Betrek inwoners bij de totstandkoming en uitvoering van het project
 8. Breng behaalde resultaten in kaart
  Na afloop van de pilot dient verslag te worden uitgebracht aan de gemeente, met een beschrijving van de behaalde resultaten.
 9. Let goed op de inleverdata
  Aanvragen voor bonusgelden kunnen ieder kwartaal ingediend worden mits er voldoende middelen zijn.
 10. Wees je bewust van de prioriteiten van de toetsingscommissie
  Indien er meer projecten worden ingediend dan het budget aankan, zal de toetsingscommissie aan de hand van de bestedingsvoorwaarden een overzicht maken welke projecten zij prioriteren en waarom.
 11. Start je project binnen 1 jaar na toekenning
  Als dit niet lukt, wordt het toegekende bedrag teruggevorderd.
 12. Zorg dat je project aansluit bij de categorieën van Welsaam
  De innovatiegelden worden uitgekeerd per categorie en moeten binnen de categorieën worden besteed. Indien een project meerdere categorieën dient, zal het project ook uit meerdere categorieën bekostigd worden. De toetsingscommissie houdt deze verdeling in de gaten.

Ook interessant!

you-x-ventures-m2TU2gfqSeE-unsplash

Toetsingscommissie

De toetsingscommissie bekijkt de voorstellen en beoordeelt of ze voldoen aan de bestedingsvoorwaarden. Voor aanvullende vragen, neemt een van de leden contact op met de indiener. De commissie heeft een overzicht van alle binnengekomen aanvragen en plaatst in het perspectief van wat speelt in de samenleving en Welsaam. Je kunt daarbij denken aan de actuele…