sparkcentre_welsaam

Buurtonderzoek brengt vonk om groter vuur aan te steken

De afgelopen tien weken werkten acht studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen in een Sparkcentre samen met het Odensehuis en Solidez. Deze studenten studeren drie verschillende richtingen: voeding & diëtiek, mondheelkunde en verpleegkunde, en  hebben gemeen dat ze allemaal kijken naar de gezondheid van mensen. Door samen onderzoek te doen in de wijken Hamelakkers en Haverlanden, kregen ze duidelijker beeld bij wat er leeft bij de inwoners van die wijken, zodat Welsaam (Odensehuis en Solidez) daar nóg beter op kan afstemmen.

Hamelakkers en Haverlanden zijn natuurlijk twee verschillende wijken, met verschillende inwoners. Het doel was ook niet om de twee met elkaar te vergelijken, maar om inzicht te krijgen in de behoefte van de mensen die er wonen. Soms zelfs heel specifiek: in Hamelakkers werd bijvoorbeeld onderzocht wat ouderen van 65 jaar en ouder belangrijk vinden om goed ouder te worden, en wat zij daarvoor nodig hebben.

Haverlanden

De vijf studenten die de wijk Haverlanden onderzochten, kwamen erachter dat het nog best een uitdaging was om mensen te spreken. Maar áls het lukt, dan hoor je ook veel. De studenten organiseerden een pop-up waar lekkere koffie, thee en koek was, en dáár hoorden ze dat mensen er met plezier wonen, bijvoorbeeld omdat er zoveel groen is. Alleen, dat wordt niet altijd goed bijgehouden, en dat vinden ze jammer. Of dat er soms overlast wordt ervaren, maar dat het contact hierover met de gemeente of de woningbouw niet altijd even goed verloopt. Dat maakt dat mensen uit de wijk Haverlanden zich niet altijd gehoord en gezien voelen. Een belangrijk punt voor de leefbaarheid van de buurt én stad.

Hamelakkers

De twee studenten die in de Hamelakkers aan de slag gingen, spraken met verschillende mensen uit de wijk om van hen te horen wat zij nodig hebben om goed ouder te worden. Het merendeel gaf aan al tevreden te zijn over de manier waarop de buurt is op dit moment, want het is er groen, rustig en stil. Ondanks dat ze aangeven dat er best meer bankjes mogen komen, is het er fijn en veilig. Zelfs de wijkagent is via een appgroep makkelijk te bereiken. Wat volgens de inwoners wel een groter probleem is, is de eenzaamheid van de mensen in de wijk. Want als je ouder bent, is het vaak moeilijker om contact te maken met nieuwe mensen, bijvoorbeeld met de buren. Een moeilijk bespreekbaar onderwerp, maar wel heel belangrijk!

Vonkjes om het vuur mee aan te wakkeren

Het Odensehuis en Solidez fungeren al sinds 2021 als Sparkcentre waarin studenten, docenten, en professionals in contact te komen met andere disciplines. Zo leren ze samenwerken en innoveren en richten ze zich op vraagstukken in de wijk. Het vraagt van alle partijen oprechte interesse en een open houding om het onderzoek op deze manier te kunnen doen.

Odensehuis en Solidez gebruiken deze onderzoeken voor hun toekomstplannen, zodat ze hun aanbod en diensten daarop kunnen afstemmen. En doordat ze dat samen doen binnen Welsaam, kunnen ze ook andere organisaties hier eenvoudig bij betrekken, het vuurtje steeds groter makend. In september begint een nieuwe club studenten, zij gaan verder waar de vorige groep is gebleven.

Ook interessant!

Diverse people with teamwork concept

Mooie kans: Welsaam zoekt drie nieuwe kerngroepleden

  Dit najaar vertrekken drie zittende leden van de kerngroep van Welsaam. Dat betekent dat er ruimte is voor drie nieuwe vertegenwoordigers van de Welsaamorganisaties in de kerngroep. De nieuwe vertegenwoordigers hoeven niet van dezelfde organisaties te komen als in de huidige samenstelling van de kerngroep. Deze verandering heeft een behoorlijke impact op de kerngroep…

overleg themagroep

Themagroepen Prettig Thuis en Veerkracht: niet alles hoeft nú

Hoe gaat het in je themagroep? Op de Drive vind je de notulen en de aanzet van de eerste jaarplannen van de andere groepen. Kijk gerust bij elkaar “af” ter inspiratie. Hoe vergaat het de andere themagroepen? Regelmatig praten we je bij op het gebied van organisatie en/of inhoud van de groepen. De twee themagroepen Prettig Thuis…

Diverse people with teamwork concept

Vacature Procesbegeleider Welsaam

Ben jij die verbindende procesbegeleider die meebouwt aan de doorontwikkeling van Welsaam als netwerkorganisatie?  In verband met het vertrek van de huidige procesbegeleider zijn we met spoed op zoek naar een ervaren verbindende en enthousiasmerende procesbegeleider voor een gemiddelde van 6 uur per week.  Wie ben jij? Je bent een ervaren, enthousiaste verbinder en bruggenbouwer.…