Toetsingscommissie

De toetsingscommissie bekijkt de voorstellen en beoordeelt of ze voldoen aan de bestedingsvoorwaarden. Voor aanvullende vragen, neemt een van de leden contact op met de indiener. De commissie heeft een overzicht van alle binnengekomen aanvragen en plaatst in het perspectief van wat speelt in de samenleving en Welsaam. Je kunt daarbij denken aan de actuele…

Lees meer

Bestedingsvoorwaarden

Toon aan welk huidig uitvoeringsplan het project kan verbeteren of vervangen De bonus is bestemd om te experimenteren met innovatieve uitvoeringsprojecten die, indien succesvol, bestaande processen kunnen vervangen. Bijvoorbeeld doordat ze beter en efficiënter zijn of meer resultaat behalen. Draag bij aan één van de hiaten De hiaten die in 2019 zijn geconstateerd: Armoede, tienerwerk,…

Lees meer