Nieuw in Wageningen: het Geheugenhuis

Het Geheugenhuis in de bblthk geeft antwoorden op vragen over een goed dagelijks leven met dementie of geheugenverlies. Je kunt er vragen stellen, praktische hulp en informatie vinden en praktische materialen uitproberen. Er zijn ook boeken, spelmaterialen en technische hulpmiddelen te leen. Informatie vinden Er is op elk moment informatie en materiaal van het Geheugenhuis te…

Lees meer

Equality4All: een filmproject over inclusie

Vanuit de innovatiegelden van de bonus in 2019* is onder andere het filmproject Equality4all opgezet. Het project draait om jongeren bewust maken van de betekenis van inclusie. Wat betekent respect hebben voor elkaar? Wanneer kun je jezelf zijn en andere zichzelf laten zijn? Wanneer kan iedereen meedoen en wat kun jezelf bijdragen aan een inclusieve…

Lees meer

Integraal werken mogelijk met Inloopspreekuur Geldzaken

In 2019 heeft ontwikkeltafel Voorkomen van schulden en armoede onderzocht of een laagdrempelige inloopvoorziening voor geldzaken in Wageningen haalbaar is. Inwoners op de goede plek met vragen Kern van het idee is dat vrijwillige en professionele dienstverleners gelijktijdig op dezelfde plek aanwezig zijn, de inwoner is met zijn vraag of probleem dus altijd op de…

Lees meer

Samenwerking Digitaalhuis maakt taalgerelateerde activiteiten toegankelijk

Digitaalhuis Wageningen is een goed voorbeeld van samenwerking tussen partijen uit verschillende domeinen. De samenwerkende partijen onder de noemer Digitaalhuis trekken steeds beter gezamenlijk op. Deze partijen zijn nu met een convenant bezig waarin resultaatafspraken benoemd worden en activiteiten in samenwerking opgezet gaan worden. De doorverwijzing vanuit sociale partners naar Digitaalhuis toe gaat steeds beter.…

Lees meer

Wageningen Inclusief: werkgroep voor een toegankelijk Wageningen (voor mensen mét en zonder een beperking)

Het VN Verdrag voor mensen met een beperking zegt dat iedereen mee moet kunnen doen. Iedereen speelt een rol in het toegankelijk maken van Wageningen. Denk aan overheid, winkeliers, verenigingen. De werkgroep Wageningen Inclusief brengt verandering in situaties waarin mensen worden beperkt om mee te doen. Werkgroeplid Machteld Speets vertelt. Vertegenwoordiging van alle inwoners “Bij…

Lees meer

Thuisbegeleiding: gesprekken zonder indicatie

Soms heeft iemand direct hulp nodig en is het niet werkbaar om eerst een goedkeuring of indicatie af te wachten. Daarom heeft Thuisbegeleiding van Solidez een potje om mensen te begeleiden nog vóórdat er een indicatie is. Voorkomen administratieve rompslomp Dit potje wordt gefinancierd vanuit het Perspectieffonds van Welsaam. Het helpt Thuisbegeleiders vertrouwen op te…

Lees meer

Voorbeelden samenwerking Welsaam

Er is een groot aantal samenwerkingen binnen Welsaam die ervoor zorgen dat hulp op elkaar is afgestemd. Veel voorbeelden zijn terug te vinden bij andere maatschappelijke resultaten. Hieronder noemt Esther van der Zee, directeur van Solidez, er nog een aantal. Bier, Baby’s en Bitterballen Buro Nij schreef er een blog over. De Bakermat geeft centering…

Lees meer

De kracht van Informele Hulp en samenwerking met het Startpunt/Wmo

Dit is een casus waarbij meerdere successen samenkomen. En waarbij de kracht van vrijwillige hulp, gewoon door aandacht te geven, tijd te nemen en echt contact te maken met de hulpvrager doorslaggevend kan zijn voor acceptatie van hulp. Christina van de Weijer, Conculent Informele Hulpverlening vertelt. Netwerk signaleert achteruitgang Mevrouw met NAH problematiek woont zelfstandig.…

Lees meer

Klankbordgroep Vluchtelingen Wageningen

Wageningen heeft een Klankbordgroep Vluchtelingen die graag bereid is om zich over zaken te buigen en (on)gevraagd advies kan geven. Nieuwe projecten zoals de Theaterdialogen en Vrouwen Thuis zijn besproken in de Klankbordgroep en van kritische noten voorzien. De klankbordgroep heeft een diverse samenstelling Het is een kleine groep mensen die zich voor langere tijd…

Lees meer

Lokale ondernemingen op de Impact Days Wageningen

Thuis Wageningen heeft de Impact Days naar Wageningen gebracht. Samen met verschillende vrijwilligers en lokale duurzame ondernemers is dit initiatief van de grond gekomen. Op 21 november was de grote dag. Veluwezoom maakte een videoverslag van deze activiteit. De Impact Days hebben ertoe geleid dat Wageningers meer bewust zijn van de interessante sociale ondernemers die…

Lees meer