Thuis Wageningen als accommodatie

Binnen Welsaam kunnen hoofdaannemers, onderaannemers en inwoners die een aanvraag bij de Welsaam fondsen toegekend hebben gekregen gebruik maken van elkaars accommodaties en faciliteiten indien dat nodig en mogelijk is. Dit gebeurt voornamelijk wanneer er activiteiten georganiseerd worden. Iedere organisatie regelt op zijn of haar manier deze verhuur. Thuis Wageningen is een gewilde accommodatie voor…

Lees meer