Equality4All: een filmproject over inclusie

Vanuit de innovatiegelden van de bonus in 2019* is onder andere het filmproject Equality4all opgezet. Het project draait om jongeren bewust maken van de betekenis van inclusie. Wat betekent respect hebben voor elkaar? Wanneer kun je jezelf zijn en andere zichzelf laten zijn? Wanneer kan iedereen meedoen en wat kun jezelf bijdragen aan een inclusieve…

Lees meer

Wageningen Inclusief: werkgroep voor een toegankelijk Wageningen (voor mensen mét en zonder een beperking)

Het VN Verdrag voor mensen met een beperking zegt dat iedereen mee moet kunnen doen. Iedereen speelt een rol in het toegankelijk maken van Wageningen. Denk aan overheid, winkeliers, verenigingen. De werkgroep Wageningen Inclusief brengt verandering in situaties waarin mensen worden beperkt om mee te doen. Werkgroeplid Machteld Speets vertelt. Vertegenwoordiging van alle inwoners “Bij…

Lees meer

Klankbordgroep Vluchtelingen Wageningen

Wageningen heeft een Klankbordgroep Vluchtelingen die graag bereid is om zich over zaken te buigen en (on)gevraagd advies kan geven. Nieuwe projecten zoals de Theaterdialogen en Vrouwen Thuis zijn besproken in de Klankbordgroep en van kritische noten voorzien. De klankbordgroep heeft een diverse samenstelling Het is een kleine groep mensen die zich voor langere tijd…

Lees meer