Nieuw: avondspreekuur Vluchtelingenwerk

Om vluchtelingen nóg beter van informatie te voorzien, start Vluchtelingenwerk met een spreekuur in de avond. Dit spreekuur is voor statushouders die werken of naar school gaan. Het avondspreekuur is elke woensdag tussen 17.30 – 19.00 uur en is op afspraak. Afspraak maken gaat via WhatsApp 06-85527502 (app “Naam + onderwerp”). Vluchtelingenwerk heeft een regulier…

Lees meer

Dit jaar nog extra budget nodig?

Het Perspectieffonds biedt je misschien uitkomt! Het perspectieffonds financiert namelijk vraaggerichte activiteiten, voorlichting en andere activiteiten in relatie tot de thema’s van Welsaam. Maar: dit potje van 2021 is nog niet leeg! Waarschijnlijk door de coronamaatregelen kwamen er maar weinig aanvragen binnen dit jaar. Het zou zonde zijn als er geld in het fonds blijft…

Lees meer

Nieuw in Wageningen: het Geheugenhuis

Het Geheugenhuis in de bblthk geeft antwoorden op vragen over een goed dagelijks leven met dementie of geheugenverlies. Je kunt er vragen stellen, praktische hulp en informatie vinden en praktische materialen uitproberen. Er zijn ook boeken, spelmaterialen en technische hulpmiddelen te leen. Informatie vinden Er is op elk moment informatie en materiaal van het Geheugenhuis te…

Lees meer

SHOUT verzorgde gastlessen over LHBTQ+ op scholen in Wageningen en omgeving

SHOUT verzorgt gastlessen omtrent LHBTQ+ op basis- en middelbare scholen met als doel de acceptatie van homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders te vergroten. Veel tieners hebben moeite om uit de kast te komen. En als er over homo’s gepraat wordt, is dat vaak in negatieve zin. SHOUT wil het onderwerp uit de taboesfeer halen. In 2019…

Lees meer

Kwantificatie resultaten vanuit Cliëntvolgsysteem VluchtelingenWerk

Auteur: Annet Timmerman VluchtelingenWerk Oost-Nederland (VWON) houdt de kwantitatieve gegevens bij via een cliëntvolgsysteem waarover we rapporteren in ons jaarlijkse gemeentelijke rapportage. Zelfredzaamheidsmatrix Er zijn 51 vluchtelingen in 2019 in Wageningen komen wonen, waarvan twintig kinderen. De volwassenen (vanaf 18 jaar) worden door een persoonlijke begeleider van VWON geholpen op weg naar maatschappelijke zelfredzaamheid. Daarbij…

Lees meer

Organisatie, rol van de kerngroep en het waarborgen van samenhang

Welsaam geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma van activiteiten en diensten die ervoor zorgen dat (kwetsbare) inwoners van Wageningen ondersteund worden om mee te doen, elkaar te ontmoeten, naar elkaar om te zien en langer zelfstandig te blijven. Dit draagt bij aan een sterke en sociale samenleving en mogelijk kostenbesparing op formele en geïndiceerde zorg.…

Lees meer

Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zet in op netwerken voor ouders en gezinnen

Irini Boxma, kartrekker van Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin vertelt: Binnen de ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zetten we naast individuele hulp en ondersteuning – we vallen binnen cluster 3 – in op het versterken van netwerken en systemen van burgers. Wij doen dit op verschillende manieren, zodat er in Wageningen een breed aanbod bestaat en er…

Lees meer

“Doordat we geen of minimaal huur doorberekenen is het gebruik van ruimtes laagdrempelig”

Esther van der Zee: “Doordat we geen of minimaal huur doorberekenen ligt het gebruik van ruimtes gemakkelijker binnen bereik. Bij de aanvraag van de fondsen wordt dan geen huur gevraagd.” Welsaampartners maken regelmatig gebruik van elkaars ruimtes “Het gebruik van elkaars ruimte is gemakkelijker geworden. Dat blijkt uit het feit dat de partners regelmatig gebruik…

Lees meer

Thuis Wageningen als accommodatie

Binnen Welsaam kunnen hoofdaannemers, onderaannemers en inwoners die een aanvraag bij de Welsaam fondsen toegekend hebben gekregen gebruik maken van elkaars accommodaties en faciliteiten indien dat nodig en mogelijk is. Dit gebeurt voornamelijk wanneer er activiteiten georganiseerd worden. Iedere organisatie regelt op zijn of haar manier deze verhuur. Thuis Wageningen is een gewilde accommodatie voor…

Lees meer

Fietslessen voor asielzoekers en andere nieuwkomers

Een poel vrijwilligers van Welkom in Wageningen organiseert verkeers- en fietslessen voor asielzoekers in de AZCs alsook voor nieuwkomers in de binnenstad. De deelnemers zijn erg gemotiveerd om te leren fietsen. Onderdeel van de Nederlandse cultuur Ze zien dat fietsen in Nederland een deel van onze cultuur is. Na de fietslessen hebben ze een basisbeheersing…

Lees meer