Organisatie, rol van de kerngroep en het waarborgen van samenhang

Welsaam geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma van activiteiten en diensten die ervoor zorgen dat (kwetsbare) inwoners van Wageningen ondersteund worden om mee te doen, elkaar te ontmoeten, naar elkaar om te zien en langer zelfstandig te blijven. Dit draagt bij aan een sterke en sociale samenleving en mogelijk kostenbesparing op formele en geïndiceerde zorg.…

Lees meer

Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zet in op netwerken voor ouders en gezinnen

Irini Boxma, kartrekker van Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin vertelt: Binnen de ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zetten we naast individuele hulp en ondersteuning – we vallen binnen cluster 3 – in op het versterken van netwerken en systemen van burgers. Wij doen dit op verschillende manieren, zodat er in Wageningen een breed aanbod bestaat en er…

Lees meer

Verantwoording Initiatievenfonds 2019

verantwoording initiatievenfonds

We hebben dit jaar met het fonds 70 initiatieven ondersteund. Een groot aantal initiatieven hebben we niet meegerekend. Dat zijn initiatieven die geen aanvraag hebben ingediend bij de fonds, maar die Thuis Wageningen en andere organisaties op andere manieren heeft verder geholpen. Kerncijfers Te besteden bedrag 2019: Ôé¼ Ôé¼ 101.458,34 Aantal aanvragen: 70 Behandeld in…

Lees meer

Voorbeelden effect communicatie

Communicatie helpt bij het creëren van verbinding. Door bereik te vergroten en informatie en oproepen gericht te delen, zorg je ervoor dat mensen elkaar kunnen vinden. Eind 2019 heeft Welsaam een communicatiemedewerker in dienst genomen. Ze richt zich op de onderlinge communicatie van Welsaampartners, de verbinding tussen partijen in het sociaal domein en communicatie richting…

Lees meer

Het initiatievenfonds financiert en verbindt initiatieven

Het Initiatievenfonds stimuleert en ondersteunt ideeën, activiteiten en burgerinitiatieven die bijdragen aan een socialere, meer duurzame en fijnere stad, buurt of straat. In 2019 hebben we het Initiatievenfonds verder uitgewerkt. Het fonds is ondergebracht bij Thuis Wageningen. Samen met wijkpanelleden bekijken en beoordelen zij initiatieven die om financiële ondersteuning vragen. Tutku Y├╝ksel vertelt. Betere samenwerking…

Lees meer

Groente telen met en voor asielzoekers

Wat houdt het initiatief in? Aan de Wageningse bosrand werken vluchtelingen, Wageningse jongeren, ouderen en andere vrijwilligers samen om eten te verbouwen. Het plan om de moestuin van 400 m2 aan te leggen en te onderhouden, werd in 2017 gemaakt in samenwerking met een aantal vluchtelingen. Vluchtelingen wieden er onkruid, houden kippen, leren over kweken…

Lees meer