De bblthk

De bblthk
Ontmoetingsplekken

De bblthk

De bblthk is dé plek midden in de Wageningse samenleving om te genieten van onder andere boeken, kunst en muziek. Met allerlei activiteiten, producten en diensten draagt de bblthk bij aan cultuur, educatie, zelfontwikkeling, recreatie en maatschappelijke participatie van Wageningers.

Als openbare bibliotheek is het belangrijkste doel van de bblthk: vrije toegang tot informatie. Om dat te kunnen doen, is de bblthk een platform voor culturele, leerzame en maatschappelijke ideeën. Zowel in schrift, digitaal, mondeling, visueel, muzikaal, als in gebaar.

Website: www.bblthk.nl
Email: info@bblthk.nl
Adres: Stationsstraat 2, 6701 AM Wageningen