DSCF1279.RAF

De bblthk

De bblthk is dé plek midden in de Wageningse samenleving om te genieten van onder andere boeken, kunst en muziek. Met allerlei activiteiten, producten en diensten draagt de bblthk bij aan cultuur, educatie, zelfontwikkeling, recreatie en maatschappelijke participatie van Wageningers.

Als openbare bibliotheek is het belangrijkste doel van de bblthk: vrije toegang tot informatie. Om dat te kunnen doen, is de bblthk een platform voor culturele, leerzame en maatschappelijke ideeën. Zowel in schrift, digitaal, mondeling, visueel, muzikaal, als in gebaar.

Website: www.bblthk.nl
Email: info@bblthk.nl
Adres:Stationsstraat 2, 6701 AM Wageningen

Locaties

De bblthk

Scholen NoordWest

Thuis Wageningen

Odensehuis Gelderse Vallei e.o.

Markt 17

De Pomhorst (Solidez)

Stadsatelier Ons Huis (Solidez)

Huis van de wijk De Nude (Solidez)

Jongerencentrum ’t Oude Bijenhuis (Solidez)

Heb je vragen? Kom langs.

Je kunt voor vragen terecht in elk van onze locaties en bij elk van de samenwerkende organisaties.