DSCF1279.RAF

De bblthk

De bblthk is dé plek midden in de Wageningse samenleving om te genieten van onder andere boeken, kunst en muziek. Met allerlei activiteiten, producten en diensten draagt de bblthk bij aan cultuur, educatie, zelfontwikkeling, recreatie en maatschappelijke participatie van Wageningers. Het Digitaalhuis, het Geheugenhuis en de VoorleesExpress zijn gevestigd in de bblthk.

Als openbare bibliotheek is het belangrijkste doel van de bblthk: vrije toegang tot informatie. Om dat te kunnen doen, is de bblthk een platform voor culturele, leerzame en maatschappelijke ideeën. Zowel in schrift, digitaal, mondeling, visueel, muzikaal, als in gebaar.

Website: www.bblthk.nl
Email: info@bblthk.nl
Adres: Stationsstraat 2, 6701 AM Wageningen

Locaties

IDO

De bblthk

Scholen NoordWest

Thuis Wageningen

Odensehuis Wageningen e.o.

Markt 17

Huis van de Wijk De Pomhorst (Solidez Welzijn)

Huis van de Wijk Ons Huis (Solidez Welzijn)

Huis van de Wijk De Nude (Solidez Welzijn)

Jongerencentrum Entree (Solidez Welzijn)

Heb je vragen? Kom langs.

Je kunt voor vragen terecht in elk van onze locaties en bij elk van de samenwerkende organisaties.