casus 1 informele hulp

De kracht van Informele Hulp en samenwerking met het Startpunt/Wmo

Dit is een casus waarbij meerdere successen samenkomen. En waarbij de kracht van vrijwillige hulp, gewoon door aandacht te geven, tijd te nemen en echt contact te maken met de hulpvrager doorslaggevend kan zijn voor acceptatie van hulp. Christina van de Weijer, Conculent Informele Hulpverlening vertelt.

Netwerk signaleert achteruitgang

Mevrouw met NAH problematiek woont zelfstandig. Ze heeft een klein en beperkt netwerk vanuit de kerk. De activiteiten die de kerk organiseert geven haar enigszins structuur en aanspraak. Vanuit de kerk merkt men een geestelijke achteruitgang bij mevrouw. Dit uit zichtbaar in een sterk vervuilde woning. Hiervoor doen zij een signaalmelding bij Startpunt en de huisarts.

Hulp wordt niet direct aanvaard

Echter de huisarts en Startpunt komen niet bij mevrouw naar binnen, ze schaamt zich te veel voor haar vervuilde woning. Echter is mevrouw ook in contact met het Vrijwilligerscentrum Wageningen (VCW). Door gerichte aandacht en tijd te nemen heeft mevrouw voldoende vertrouwen gekregen hulp te aanvaarden bij het opruimen van haar vervuilde woning. In afstemming met Startpunt en Wmo is thuisbegeleiding van Solidez ingeschakeld. Na kennismaking met VCW coördinator en thuisbegeleider is inmiddels wekelijks hulp gestart.

Meer weten?

Christina van de Weijer, Consulent Informele Hulpverlening
Contact: christina@vcwageningen.nl
Afbeelding:JESHOOTS.COM op Unsplash

Ook interessant!

Happy diverse people together in the park

Samenwerking Informele punt, Vrijwilligerscentrum Wageningen en Startpunt: Stand van zaken

Auteur: Christina van de Weijer Samenwerking Informele punt en Vrijwilligerscentrum Wageningen Mantelzorg en Vrijwilligerscentrum Wageningen houden elkaar op de hoogte en verkennen elkaars expertisegebied. Dit doen we door: Gezamenlijk de workshop Samenspel formeel/informeel & mantelzorg van Movisie te volgen Baliemedewerkers te trainen in het herkennen van mantelzorgvragen De rol van expert informeel in het Startpunt te vervullen…

crowd-3513217_1920

Vrijwilligerscentrum Wageningen en POH Kortenoord werken samen tegen eenzaamheid

Na een bijeenkomst rondom eenzaamheid in 2019, is er een samenwerking tussen Vrijwilligerscentrum Wageningen en praktijkondersteuners (POH’s) in Kortenoord tot stand gekomen. Het Vrijwilligerscentrum neemt deel aan de werkgroep in samenwerking met POH’s om vervolg te geven aan de bijeenkomst rondom eenzaamheid. De samenwerking heeft een aantal punten van verbinding opgeleverd: Met een POH-er in…

dmitry-ratushny-wpi3sDUrSEk-unsplash

Samenwerking Digitaalhuis maakt taalgerelateerde activiteiten toegankelijk

Digitaalhuis Wageningen is een goed voorbeeld van samenwerking tussen partijen uit verschillende domeinen. De samenwerkende partijen onder de noemer Digitaalhuis trekken steeds beter gezamenlijk op. Deze partijen zijn nu met een convenant bezig waarin resultaatafspraken benoemd worden en activiteiten in samenwerking opgezet gaan worden. De doorverwijzing vanuit sociale partners naar Digitaalhuis toe gaat steeds beter.…