Stichting De Wageningse Uitdaging

Vanuit een structurele samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Wageningse Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De mensen in de Matchgroep zijn ervaren ondernemers, werkgevers en medewerkers uit het bedrijfsleven, die beschikken over een groot en gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen.

Elke Wageningse maatschappelijke organisatie, vereniging, stichting of inwonerinitiatief dat bijdraagt aan een mooier Wageningen, kan een aanvraag doen. Wanneer de Matchgroep de aanvraag accepteert, gaan de ondernemers aan de slag om een match te maken. De betrokken ondernemer schakelt zijn of haar netwerk in en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. Zo dagen de matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen. De onderneming die de uitdaging aangaat neemt vervolgens contact op met de vragende maatschappelijke organisatie om de match daadwerkelijk te realiseren. In onderling overleg wordt afgesproken welke mogelijke tegenprestatie de maatschappelijke organisatie kan leveren in ruil voor de vraag die voor hen met gesloten beurzen wordt ingevuld.

Meer informatie op www.wageningseuitdaging.nl