Gilde Samenspraak

Gilde Wageningen is een organisatie van vrijwilligers die hun kennis en kunde belangeloos beschikbaar willen stellen aan de samenleving. Gilde Wageningen werd opgericht in 1987. Momenteel zijn ca. 100 vrijwilligers bij het Gilde actief. Het zijn mensen met ervaring op allerlei terreinen. De meesten doen geen betaald werk meer. Allemaal maken ze graag hun kennis en kunde nuttig voor de samenleving.

Zij verzorgen rondleidingen, of converseren binnen het project SamenSpraak met immigranten zodat zij de Nederlandse taal en cultuur beter gaan kennen. Anderen fungeren als coach voor leerlingen in de brugklas. Ook wordt bemiddeld bij het geven van adviezen over een beperkt aantal onderwerpen.

Meer informatie

www.gilde-wageningen.nl