Klankbordgroep GGZ

Als lokale zelforganisatie zijn wij mensen van dienst die kampen met de beperkingen van hun psychiatrische gezondheid. Onze werkgroep bestaat uit mensen met een ggz-beperking en direct betrokkenen. Wij komen op voor uw belangen en zorgen dat u gehoord wordt in de gemeente. Ook familie, vrienden, buren en geïnteresseerden kunnen terecht voor informatie.

De Klankbordgroep is een werkgroep en geen praat- of opvanggroep. Wij geven u onze kennis en ervaring door middel van ONT-MOETEN. Hiermee krijgen wij inzicht in wat er onder mensen met een psychische beperking leeft op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daardoor is de Klankbordgroep uniek.