Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie en hun naasten. Een plek met een ongedwongen en informele sfeer waar mensen zichzelf kunnen zijn. Zij worden gestimuleerd om actief te zijn vanuit hun eigen mogelijkheden. Het Odensehuis draagt er aan bij dat mensen met geheugenverlies en dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, kunnen deelnemen aan de samenleving en zich gesteund voelen door anderen. Deelnemers, hun mantelzorgers en vrijwilligers geven samen vorm aan de invulling van de dag, activiteiten en de organisatie.

Informatie

www.odensehuisgelderland.nl

Contactpersoon

Eugenie Kaspori

Locatie

Hesselink van Suchtelenweg 6 te Wageningen