Stichting IBASS

IBASS levert ambulante begeleiding op maat aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). We bieden levensloopbegeleiding aan mensen die aanlopen tegen complexe problematiek in diverse levensgebieden. We stellen daarbij de zorgvrager centraal. We werken toe naar een betere balans tussen draagkracht en draaglast, het terugkrijgen of behouden van eigen regie, maximale zelfredzaamheid, en versterking van het sociale netwerk.

Sinds 2018 organiseert IBASS op dinsdag het auti-café voor (jong)volwassenen met een vorm van autisme.

Meer informatie

www.ibass.nl/auticafe-wageningen

Contactpersoon

Karlijn Hermsen

Locatie

Stadsatelier Ons Huis