Vluchtelingen Onder Dak

Stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met de opvang en begeleiding van mensen waarvoor het eerste verzoek tot asiel is afgewezen. Sommige asielzoekers worden afgewezen. Zij krijgen geen verblijfsvergunning. Dit kan veel verschillende redenen hebben. Voor een deel van deze mensen is het niet mogelijk om terug te keren. De Nederlandse overheid biedt hen geen onderdak meer en de ondersteuning wordt stopgezet. Landelijk worden jaarlijks duizenden asielzoekers op straat gezet. Vaak ziek en getraumatiseerd, zonder voorzieningen, zonder perspectief.

Vluchteling Onder Dak maakt zich sterk voor deze mensen. Want elk mens telt!

Meer informatie

www.vodwageningen.nl