crowd-3513217_1920

Diversiteit

Anno 2018 is het nog steeds niet altijd mogelijk om in de openbare ruimte te zijn wie je bent. Onschuldige blijken van liefde voor elkaar zoals elkaars hand vasthouden of een klein zoentje kunnen grote gevolgen hebben door homofobie in de samenleving.

Ondanks het milde klimaat voor LHBT inwoners in Wageningen is het nog steeds nodig om door en voor de doelgroep (LHBT inwoners) aparte activiteiten te organiseren om elkaar veilig te kunnen ontmoeten.

Ook is het daarbij belangrijk om voorlichting te geven op basis- en middelbare scholen, om de acceptatie van homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders te vergroten. Veel tieners hebben moeite om uit de kast te komen. En ├áls er over homo”s gepraat wordt, is dat vaak in negatieve zin.

We willen het onderwerp uit de taboesfeer halen en jongeren helpen uit te komen voor hun geaardheid. Voorlichting is nog steeds heel hard nodig! Dit onderwerp speelt zich ook af in de AZC’s, waar een homofobe sfeer heerst en vluchtelingen zich, gevlucht en wel, zich nog steeds niet vrij kunnen voelen.

Ontmoetingsactiviteiten

We organiseren jaarlijks 10 discofeesten, 10 café-, film- of discussieavonden, 4 studentenfeesten door vrijwilligers van de Podiumcie, de G41Dcie, en de PRcie. We gaan daarnaast onderzoeken op welke manier meer verbinding en/of integratie aangebracht kan worden met andere activiteiten van ontmoeten en verbinden.

Voorlichting op scholen

Tijdens onze lessen op middelbare scholen hebben leerlingen de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen, vertellen onze voorlichters hun persoonlijke coming out-verhaal en houden we een groepsdiscussie. Onze voorlichting is er niet op gericht om leerlingen een mening op te dringen; we stimuleren ze om zelf na te denken over het onderwerp en laten onze kant van het verhaal zien. Er zijn altijd wel leerlingen die homoseksualiteit afkeuren. Bij deze leerlingen proberen we begrip te kweken. Dit levert vaak levendige discussies op.

Ondersteuning voor vluchtelingen

Al onze activiteiten zijn open voor vluchtelingen en we zijn – op verzoek van vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Oost Nederland – werkzaam in AZC De Leemkuil. Onze vrijwilligers hebben een gesprek met mannen en vrouwen die naast vluchteling ook homoseksueel of transgender (LHBT) zijn. In het gesprek spreken ze vaak voor het eerst in Nederland met iemand over hun geaardheid, de problemen die er zijn, wat ze hebben meegemaakt en hun vaak heftige levensverhaal.

Uitvoerende organisatie: SHOUT Wageningen en werkt hierin samen met verschillende partners, zoals de basisscholen en middelbare scholen, VWON, Studentenverenigingen, De Wilde Wereld en Emmaus.

Lees hier het complete deelplan van Diversiteit

Ook interessant!

_MG_5523 A4-kl

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als…

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Een burenconflict heeft negatieve impact op leefbaarheid, gezondheid, werk, participatie. Buurtbemiddeling beoogt partijen in een rechtstreeks gesprek tussen partijen te begeleiden in de richting van oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Partijen zelf blijven verantwoordelijk voor de oplossingen en afspraken. Buurtbemiddeling werkt preventief, voorkomt escalatie en juridisering en ontlast de politie en andere handhavers.…

h-ng-c-h-i-hQg65xz5Cos-unsplash

Ontmoetingsactiviteiten

We faciliteren, ondersteunen en begeleiden (preventieve) activiteiten gericht op: ontmoeten en meedoen van betekenis zijn voor anderen initiatieven van inwoners samenwerking in de wijk verbinden van inwoners aan netwerken in de wijk en vice versa betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van hun kinderen buurtmaatschappelijk werk stedelijk aanbod voor jongeren van 13-27 jaar Het grootste…