patrick-fore-hfv2GImBsfM-unsplash

Equality4All: een filmproject over inclusie

Vanuit de innovatiegelden van de bonus in 2019* is onder andere het filmproject Equality4all opgezet. Het project draait om jongeren bewust maken van de betekenis van inclusie. Wat betekent respect hebben voor elkaar? Wanneer kun je jezelf zijn en andere zichzelf laten zijn? Wanneer kan iedereen meedoen en wat kun jezelf bijdragen aan een inclusieve school en samenleving? 

Begonnen in 2019, in 2020 tijdelijk stopgezet

Op dit moment zitten wij nog midden in de uitvoer van het project. Door de corona crisis is dit stopgezet aangezien wij niet meer bij elkaar kunnen komen op school. De leerlingen zijn immers allemaal thuis. De week voor de sluiting van de scholen was het script van de film over inclusie op het Pantarijn klaar. De groep leerlingen bestaand uit 4 havo leerlingen en 5 VMBO leerlingen (waaronder oud ISK leerlingen) waren met elkaar in gesprek over de vooroordelen die onderling bestaan tussen de leerlingen van de twee gebouwen van het Pantarijn. Hoe denken zij over elkaar en elke vooroordelen bestaan er. Zij kwamen tot de conclusie dat het hek tussen de twee scholen symbool staat voor deze vooroordelen. De tweede en derde doelstelling zijn hiermee bereikt. De eerste doelstelling zijn wij nog volop mee bezig. Het is nu onduidelijk wanneer dit project voortgang kan vinden en of dit kan gebeuren in dit schooljaar. Op dit moment is de school niet in staat om hier met ons over in gesprek te gaan en het is onder de huidige omstandigheden niet toegestaan om met 10 mensen samen te komen.

Nu al succesvol

Voor ons blijkt het succes uit het feit dat de jongeren in onze projectgroep na een langere sessie van 3 uur waarbij we chocolademelk dronken en koekjes aten, ze eindelijk met elkaar in gesprek gingen. Het ging eens niet meer over abstracte zaken als; er zijn mensen die meer geld hebben dan anderen en daardoor kun je niet meedoen? Maar het gesprek ging over; Iedereen ziet ons als kut kinderen die toch niets kunnen bereiken, wij zijn dom, jullie zijn slim (VMBO Leerling). Toen hierover werd doorgepraat door de groep leerlingen onderling en ze vooroordelen uitwisselde, maar ook de vooroordelen van de anderen konden ontkrachten ontstond er een dynamiek in de groep die een enorme positieve energie teweeg bracht. Vanuit hier kwamen er openingen om over de inhoud van de film te gaan nadenken. Toen de leerlingen aangaven om ook na 3 uur (!) samenwerken nog niet naar huis te willen en ook graag in de vakantie door te willen gaan met de lessen gaf ons dat een gevoel van succes. Het gaat immers niet alleen om het eindresultaat, maar het proces en de manier waarop wij daar komen is van groot belang. 

*Een volledig overzicht van initiatieven, vind je in het jaarverslag.

Afbeelding: Patrick Fore op Unsplash

Ook interessant!

Rolstoel

Wageningen Inclusief: werkgroep voor een toegankelijk Wageningen (voor mensen mét en zonder een beperking)

Het VN Verdrag voor mensen met een beperking zegt dat iedereen mee moet kunnen doen. Iedereen speelt een rol in het toegankelijk maken van Wageningen. Denk aan overheid, winkeliers, verenigingen. De werkgroep Wageningen Inclusief brengt verandering in situaties waarin mensen worden beperkt om mee te doen. Werkgroeplid Machteld Speets vertelt. Vertegenwoordiging van alle inwoners “Bij…

20200120_213004

Klankbordgroep Vluchtelingen Wageningen

Wageningen heeft een Klankbordgroep Vluchtelingen die graag bereid is om zich over zaken te buigen en (on)gevraagd advies kan geven. Nieuwe projecten zoals de Theaterdialogen en Vrouwen Thuis zijn besproken in de Klankbordgroep en van kritische noten voorzien. De klankbordgroep heeft een diverse samenstelling Het is een kleine groep mensen die zich voor langere tijd…