Vrouwen blazen gekleurde confetti

Gezocht: Onafhankelijk expert (x/v/m) op het gebied van inclusie en diversiteit bij Welsaam

We willen bij Welsaam graag dat iedereen mee kan doen, praten en meebeslissen, en zich veilig voelt om dat te doen. Het gaat erom dat je erbij hoort, je gehoord en gezien voelt en je thuis voelt! Om dit te bereiken, heeft onze werkgroep Actieplan Inclusie een plan ontwikkeld. En nu? Een onafhankelijk expert aannemen die een belangrijke rol speelt in de uitvoering en ondersteuning van dit plan. 

Welsaam is een Wagenings samenwerkingsverband van 23 organisaties die zich richten op het welzijn van de inwoners. We zijn op zoek naar een expert op het gebied van inclusie en diversiteit die zich voor drie jaar (2024-2026) voor deze opdracht wil inzetten.

Hoewel we ons uiterste best doen, merken we dat we nog niet iedereen bereiken of dat sommige mensen zich niet helemaal betrokken voelen. Dat gebeurt soms zonder dat we het doorhebben.

Maar we zijn vastberaden om dit te veranderen. Onze werkgroep Inclusie heeft een actieplan opgesteld om een inclusieve werkcultuur bij Welsaam te bevorderen. Ons doel? Binnen drie jaar een omslag maken naar een inclusieve manier van denken en werken. Jij en alle inwoners en organisaties van Welsaam spelen een belangrijke rol in dit proces!

We willen dat iedereen zich betrokken voelt en gehoord wordt. Niemand mag zich buitengesloten voelen. We willen ons aanbod beter afstemmen op de behoeften van alle inwoners van Wageningen. Het draait allemaal om inclusie en maatwerk. Help jij ons mee?


Jouw rol

  • In het eerste jaar werk je samen met studenten aan het verzamelen en beschrijven van ervaringen van ( niet-)gebruikers van de diensten van Welsaam.
  • Je voert jaarlijks advies- en feedbackgesprekken met alle 23 organisaties om hen te helpen een inclusievere cultuur te ontwikkelen.
  • Je organiseert trainingen en sessies over diversiteit en inclusie, zowel voor het hele Welsaam-netwerk als voor de themagroepen. Je baseert de sessies op de ervaringen en feedback die je hebt verzameld.

Verder stimuleer je betrokkenheid en inzet binnen Welsaam door de waarde van inclusiviteit te benadrukken en te zorgen voor verbinding en inspiratie. Je stelt langetermijndoelen op om een inclusieve cultuur te bevorderen voor alle medewerkers, vrijwilligers en gebruikers van Welsaam. Kortom, je werkt samen aan oplossingen voor een inclusieve werkomgeving binnen Welsaam.


Wat neem jij mee?

Ervaringsdeskundigheid
Je weet eigen ervaringen met uitsluiting, aangevuld met vergelijkbare kennis van anderen, bewust en gericht in te zetten in de praktijk.

Ervaring met procesbegeleiding
Je hebt ervaring met begeleiding van diverse groepen naar een meer inclusieve werkcultuur.

Theoretische kennis
Je hebt sterke theoretische en actuele kennis over diversiteit en inclusie en weet dit goed toe te passen.

Cultuursensitiviteit
Je hebt begrip van verschillende culturen en identiteiten en houdt hier rekening mee in je werk.

Communicatieve vaardigheden
Je communiceert helder, effectief en inclusief, zowel mondeling als schriftelijk.

Adviserende vaardigheden
Je hebt ervaring met het voeren van advies- en feedbackgesprekken met organisaties. Je biedt verbetermogelijkheden waar de organisatie vervolgens zelf mee aan de slag kan.

Inzicht in of sensitief voor Wageningse dynamieken
Je bent ingebed in Wageningen of je kunt de situatie in Wageningen snel doorvoelen, omdat je ervaring hebt met werken in een soortgelijke context.


Andere voorwaarde

Je bent niet als beroepskracht betrokken bij een organisatie die deel is van Welsaam.


Wat bieden wij jou?

  • Een opdracht van 2024 tot en met 2026 op zzp basis
  • In 2024: 275 uur. In 2025 en 2026 195 uur per jaar
  • Een passend salaris

Je start in overleg zo snel mogelijk. Je opdracht zal bij Thuis zijn, één van de partners van Welsaam.


Meer weten?

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Elsje van de Weg via elsje@thuiswageningen.nl of tel.nr. +31657090997


Reageren

Welsaam zet zich in voor alle inwoners van Wageningen en wil een organisatie zijn waarin diverse medewerkers, zzp’ers en vrijwilligers zich thuis voelen. Daarom nodigen we iedereen die zich in deze opdracht herkent uit om te reageren, ongeacht leeftijd, achtergrond, geboorteplaats, geloofsovertuiging, (fysieke) uitdaging, gender of seksuele voorkeur. We zijn benieuwd naar jouw unieke perspectief, persoonlijke motivatie en kwaliteiten.

Heb je interesse om te reageren? Vul dan uiterlijk 22 april 2024 het reactieformulier in en upload hierin ook je cv.

 

De gesprekken worden gepland op 7 mei 2024.

Wij willen onbedoelde uitsluiting voorkomen en maken daarom gebruik van de methode objectief werven en selecteren.

Ook interessant!

integration-3527263_1280

Doe mee met Meewerkmaatje: bied vrijwilligerswerk voor statushouders

Meewerkmaatje biedt jouw organisatie de kans om samen te werken met statushouders. Het initiatief is ontstaan uit een samenwerking tussen het Vrijwilligers Centrum Wageningen en Vluchtelingenwerk. Hoe werkt het? Meewerkmaatje draait om samenwerken en groeien. Een vrijwilliger die goed Nederlands spreekt, het meewerkmaatje, is de schakel tussen de statushouder en jouw organisatie. Zij gaan als…

informatiebijeenkomst

Welsaam organisaties betrokken bij noodopvang WICC hotel

Sinds begin dit jaar verblijven rond de 50 vluchtelingen in het WICC hotel. Verschillende vluchtelingenorganisaties zijn betrokken bij deze tijdelijke opvang. De verdeling kwam tot stand binnen de themagroep ‘Vluchtelingen’ van Welsaam.   De vluchtelingen die in het WICC verblijven zijn statushouder met een koppeling aan een gemeente. Dat betekent dat zij in de toekomst…

sara-kurfess-ELuA9ispQHo-unsplash

Signaal van de partners: Inwoners met multiproblematiek in een complexere samenleving

Het sociale landschap van Wageningen is aan het verschuiven. Steeds meer mensen hebben te maken met een opstapeling van uitdagingen. Deze ontwikkeling lijkt een groeiende trend en vergt iets van de skillset van onze organisaties en hun vrijwilligers.  Irini Boxma, coördinator van Kind aan Huis en kartrekker van de themagroep Positief Ouderschap, benadrukt het belang…