moestuin asielzoekers

Groente telen met en voor asielzoekers

Wat houdt het initiatief in?

Aan de Wageningse bosrand werken vluchtelingen, Wageningse jongeren, ouderen en andere vrijwilligers samen om eten te verbouwen. Het plan om de moestuin van 400 m2 aan te leggen en te onderhouden, werd in 2017 gemaakt in samenwerking met een aantal vluchtelingen. Vluchtelingen wieden er onkruid, houden kippen, leren over kweken in het Nederlandse klimaat en verbouwen groenten die passen binnen hun eetpatroon.

Hoe de moestuin bijdraagt aan de Wageningse samenleving en asielzoekers

 • SOCIAAL
  Vluchtelingen raken met elkaar en Wageningse inwoners in gesprek, leren van elkaars cultuur en oefenen met de Nederlandse taal.
 • ZINVOL
  Daarnaast geeft
  werken aan en in de moestuin asielzoekers een zinvolle bezigheid. Ze verblijven in een procesopvanglocatie. Dat betekent dat ze er wachten op de start van hun asielprocedure. De moestuin zorgt ervoor dat deze mensen overdag iets te doen hebben en sociale contacten aangaan.
 • GEZOND
  Het eten uit de moestuin is daarnaast een gezonde aanvulling, gezien het beperkte budget aan leefgeld.

Initiatievenfonds

Het initiatief groente telen met en voor asielzoekers is ondersteund door het initiatievenfonds

De activiteit is een initiatief van de Rotary Club Wageningen, Welkom in Wageningen, vluchtelingenwerk en studenten van de WUR. Vanuit het initiatievenfonds konden o.a. zaden, planten, kippen en tuingereedschap worden gekocht. De start van het 3-jarige project werd ondersteund vanuit het Initiatievenfonds.

Heb jij zelf een initiatief?

Heb jij een goed idee voor de buurt of de hele stad? Het initiatievenfonds helpt je bij het realiseren van jouw idee. Voor een financieel steuntje in de rug doe je een aanvraag bij het initiatievenfonds.

Ook interessant!

repaircafe Noordwest 100ste reparatie

Repair Café Noordwest

Wat is een Repair Café? Die mooie klok van je moeder die het niet meer doet, of dat fietsje van je zoon waar de ketting steeds vanaf valt. Het liefst wil je ze weggooien. Ho, stop! Niet doen. In het Repair Café worden kapotte spullen weer gerepareerd. Als bezoeker neem je je kapotte items mee.…

Mother and daughter holding hands

Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zet in op netwerken voor ouders en gezinnen

Irini Boxma, kartrekker van Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin vertelt: Binnen de ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zetten we naast individuele hulp en ondersteuning – we vallen binnen cluster 3 – in op het versterken van netwerken en systemen van burgers. Wij doen dit op verschillende manieren, zodat er in Wageningen een breed aanbod bestaat en er…

Vergadering bij Solidez

Organisatie, rol van de kerngroep en het waarborgen van samenhang

Welsaam geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma van activiteiten en diensten die ervoor zorgen dat (kwetsbare) inwoners van Wageningen ondersteund worden om mee te doen, elkaar te ontmoeten, naar elkaar om te zien en langer zelfstandig te blijven. Dit draagt bij aan een sterke en sociale samenleving en mogelijk kostenbesparing op formele en geïndiceerde zorg.…