Halfjaar rapportages

Het is juni, dus het eerste halfjaar van 2021 zit er alweer bijna op. Dat betekent dat we de gemeente weer moeten laten weten wat we hebben bereikt in dit halfjaar met alle activiteiten en diensten van Welsaam.

Koppeling met maatschappelijke effecten
Voor de rapportages wil de gemeente graag een duidelijkere koppeling zien met de beoogde maatschappelijke effecten uit het beleidsprogramma van Samen Wageningen. Deze zullen bij jullie zeker niet meer op het netvlies staan. Daarom heb ik per deelplan de betreffende maatschappelijke effecten toegevoegd.

Voor ieder deelplan is een map 2021 toegevoegd met het nieuwe format. Hierin beantwoord je 3 vragen:

  1. Wat heb je bereikt: ten opzichte van de maatschappelijke effecten en doelen;
  2. Gevolgen Corona: voor je doelgroep en voor wat je wel/niet hebt kunnen doen;
  3. Uitgagingen.

Houd het kort en puntig.

Heb je geen link naar het deelplan, laat het dan even weten.
Op dit moment wordt hier ook het format voor de financiële rapportage  aan toegevoegd.

Monitor
De klanteffect-monitor is ook deel van onze Welsaam rapportage. Zorg ervoor dat je nog zoveel mogelijk bezoekers, deelnemers, cliënten, etc deze monitor laat invullen voor een betrouwbaar beeld. De links naar de monitor vind je op onze Welsaam website: https://welsaam.nl/partners-en-professionals/monitors-welsaam/.

Tijdsplanning
Vul je bijdrage in voor 1 augustus. (of voor je vakantie, als je eerder op vakantie gaat). Wij voegen de rapportages samen en dienen het geheel voor 1 september in bij de gemeente.
Alvast hartelijk dank voor de moeite!

Ook interessant!

Terugblik zomerborrel

Wat fijn om elkaar na lange tijd weer in levenden lijve te zien! Onze zomerborrel van 9 september was niet alleen informatief maar vooral ook weer een warme ontmoeting. Een grote groep mensen van samenwerkingsverband Welsaam kwam bij Kenkon bij elkaar. Een moment om bij te praten, om  nieuwe mensen te leren kennen én om…

Leontine-Carja

Geldproblemen of schulden na corona? SchuldHulpMaatje helpt

De coronacrisis: een moeilijke tijd ook op financieel gebied. Uit cijfers blijkt dat er een behoorlijke groep mensen is met (dreigende) geldproblemen. SchuldHulpMaatje Wageningen werkt al 6 jaar in Wageningen, voorheen onder de naam stichting ISOFA. Met de nieuwe naam is er ook een nieuwe website gelanceerd! Neem eens een kijkje op www.schuldhulpmaatje-wageningen.nl. Onze naam…

helma

In Memoriam Helma Hollestelle (21/09/1960 – 27/06/2021)

Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega Helma. Met Helma verliezen wij een zeer betrokken en warme collega met hart voor de samenleving. Als coördinator van Huis van de Wijk de Nude was zij een inspirerende en verbindende factor in de wijk. Helma werkte vanaf 2008 voor Welvada, wat later Solidez…