helma

In Memoriam Helma Hollestelle (21/09/1960 – 27/06/2021)

Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega Helma.
Met Helma verliezen wij een zeer betrokken en warme collega met hart voor de samenleving. Als coördinator van Huis van de Wijk de Nude was zij een inspirerende en verbindende factor in de wijk. Helma werkte vanaf 2008 voor Welvada, wat later Solidez werd. Aanvankelijk was ze als trajectbegeleider en coach mede vormgever van Stadsatelier Ons Huis. Later heeft ze als coördinator van Huis van de Wijk de Nude het kookatelier opgericht, een plek in de wijk waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen. Helma werd in 2010 voorgedragen als zorg & welzijnsprofessional van het jaar. Ze werd attent, present, kundig en een warme persoonlijkheid genoemd. Helma was bijzonder verbindend. Ze zocht altijd de samenwerking op met andere netwerkpartners. Ook streefde ze naar een verbinding tussen de systeemwereld van bureaucratie en instituties en de leefwereld van haar klanten.

Helma bezat de mooiste eigenschappen van een sociaal professional: ze was empathisch, sensitief en respectvol. Dit gecombineerd met een groot sociaal hart en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

We zullen haar missen!
Namens de collega’s van Solidez,
Esther van der Zee

 

Het afscheid vindt plaats op maandag 5 juli in besloten kring.

Ook interessant!

Information about Corona in your own language (Dutch, English, Arabic and Tigrynia)

Information in English, Arabic and Tigrynia below Hieronder vind je belangrijke informatie over Corona in het Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrynia. Ken je iemand die de Nederlandse taal niet spreekt? Stuur het dan door. Waar kan ik informatie voor anderstaligen vinden? Pharos Op de website van Pharos staat informatie over gezondheid in verschillende talen. Op…

spreekuur_vluchtelingenwerk

Nieuw: avondspreekuur Vluchtelingenwerk

Om vluchtelingen nóg beter van informatie te voorzien, start Vluchtelingenwerk met een spreekuur in de avond. Dit spreekuur is voor statushouders die werken of naar school gaan. Het avondspreekuur is elke woensdag tussen 17.30 – 19.00 uur en is op afspraak. Afspraak maken gaat via WhatsApp 06-85527502 (app “Naam + onderwerp”). Vluchtelingenwerk heeft een regulier…

klankbordgroep_GGZ

Stichting Klankbordgroep GGZ gestopt

Op 18 november kondigden de leden van de Klankbordgroep GGZ aan dat de stichting is opgeheven. De afgelopen twee jaar heeft de groep te maken gehad met grote veranderingen en heeft het werk “anderhalf jaar stilgelegen”, schrijven ze in hun aankondiging. Daardoor vinden ze dat er een te grote afstand is ontstaan tussen het werk…