helma

In Memoriam Helma Hollestelle (21/09/1960 – 27/06/2021)

Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega Helma.
Met Helma verliezen wij een zeer betrokken en warme collega met hart voor de samenleving. Als coördinator van Huis van de Wijk de Nude was zij een inspirerende en verbindende factor in de wijk. Helma werkte vanaf 2008 voor Welvada, wat later Solidez werd. Aanvankelijk was ze als trajectbegeleider en coach mede vormgever van Stadsatelier Ons Huis. Later heeft ze als coördinator van Huis van de Wijk de Nude het kookatelier opgericht, een plek in de wijk waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen. Helma werd in 2010 voorgedragen als zorg & welzijnsprofessional van het jaar. Ze werd attent, present, kundig en een warme persoonlijkheid genoemd. Helma was bijzonder verbindend. Ze zocht altijd de samenwerking op met andere netwerkpartners. Ook streefde ze naar een verbinding tussen de systeemwereld van bureaucratie en instituties en de leefwereld van haar klanten.

Helma bezat de mooiste eigenschappen van een sociaal professional: ze was empathisch, sensitief en respectvol. Dit gecombineerd met een groot sociaal hart en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

We zullen haar missen!
Namens de collega’s van Solidez,
Esther van der Zee

 

Het afscheid vindt plaats op maandag 5 juli in besloten kring.

Ook interessant!

Terugblik zomerborrel

Wat fijn om elkaar na lange tijd weer in levenden lijve te zien! Onze zomerborrel van 9 september was niet alleen informatief maar vooral ook weer een warme ontmoeting. Een grote groep mensen van samenwerkingsverband Welsaam kwam bij Kenkon bij elkaar. Een moment om bij te praten, om  nieuwe mensen te leren kennen én om…

Leontine-Carja

Geldproblemen of schulden na corona? SchuldHulpMaatje helpt

De coronacrisis: een moeilijke tijd ook op financieel gebied. Uit cijfers blijkt dat er een behoorlijke groep mensen is met (dreigende) geldproblemen. SchuldHulpMaatje Wageningen werkt al 6 jaar in Wageningen, voorheen onder de naam stichting ISOFA. Met de nieuwe naam is er ook een nieuwe website gelanceerd! Neem eens een kijkje op www.schuldhulpmaatje-wageningen.nl. Onze naam…

Update Markt 17

Het Inloopcentrum Markt 17 is al enkele weken weer geopend voor bezoekers: open inloop is weer mogelijk. Vanaf 30 juni wordt er bovendien weer gekookt! De 1,5 meter afstand en het handen wassen blijven we handhaven en: er is plaats voor 15 eters maximaal per maaltijd. Misschien kunnen we in september meer mensen herbergen. Eerst…