Rinske de Vries

‘Ik ben realistische idealist’


Rinske privé

In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur aan het fietsen of wandelen, bezig in mijn moestuin of posters aan het ontwerpen. Ik ben net afgestudeerd aan de WUR, deed bos- en natuurbeheer. Inmiddels ben ik verknocht aan Wageningen en hoop hier te kunnen blijven wonen. Daarnaast ben ik dol op dingen organiseren en Wageningen een stukje inclusiever maken.


Realistische idealist

Ik zeg altijd: ‘ik ben realistische idealist.’ Ik wil de wereld graag beter maken op het gebied van LHBTI, feminisme, racisme en discriminatie. Maar ik heb wel een realistische inslag. Ik vind het belangrijk om samen te werken en van binnenuit dingen te veranderen. Alleen maar roepen en de barricades op is niet mijn aanpak. Ik wil graag op zoek naar oplossingen. We wilden bijvoorbeeld de bank tegenover de bieb in regenboogkleuren schilderen als steunbetuiging van de gemeente aan LHBT+ inwoners. Om dat voor elkaar te krijgen was veel diplomatie nodig. Toen het niet door leek te gaan heeft een andere groep het eerste deel van de bank ‘s nachts geverfd. Iedereen was zo enthousiast over dat eerste stuk bank, dat de rest van de bank op kosten van de gemeente geschilderd is. Ik kan de rebellie dan wel weer waarderen, maar het is niet mijn stijl.

SHOUT en Rinske

SHOUT was voor mij jaren geleden de veilige plek die ik nodig had om mezelf te accepteren. Ik ben blij dat ik er aan bijdraag dat het dat ook voor anderen kan zijn nu. Ik ben algemeen bestuurslid en vrijwilligerscoördinator. Verder geef ik voorlichting over seksuele diversiteit en genderdiversiteit en zit ik in de PR commissie. Daarnaast onderhoud ik het contact met de gemeente en de universiteit. Ook met deze contacten praat ik graag over oplossingen en wat beter kan. Nu heeft de universiteit nu bijvoorbeeld regenboogvlag op Coming Out Day. Dat is een mooi statement. 

Voorlichting seksualiteit en genderdiversiteit op scholen

We geven voorlichting op basisscholen in groep 7 en 8 en op middelbare scholen met als doel empathie en positieve associaties kweken. Ik merk dat leerlingen heel enthousiast en geïnteresseerd zijn. We laten leerlingen tijdens  de voorlichting anoniem op briefjes vragen stellen. Op basisscholen is dat bijna niet nodig. Kinderen durven gewoon hun vragen in de klas te stellen. Ze willen bijna de barricade op als ze horen dat er landen zijn waar mensen moeten vluchten omdat ze LHBTI zijn. Op middelbare scholen zijn de leerlingen minder uitgesproken. Het is ook heel opvallend hoe opvattingen per klas kunnen verschillen op dezelfde school. We stellen bijvoorbeeld de vraag: “Kun je op deze school veilig uit de kast komen?” In de ene klas wordt daar heel anders op gereageerd dan in de andere klas. 

Plek voor iedereen

SHOUT is een veilige plek voor iedereen. We werken met buddy’s, zodat je iemand kent als je voor het eerst komt. Elke week tijdens de verenigingsavonden creëren we een rustige setting. We hebben een ruimte die een woonkamergevoel geeft. Nu met Corona gebruiken we trouwens een grotere zaal en mogen leden één keer in de twee weken komen om het aantal mensen wat meer te spreiden. 

Kennis en hulp

Als bestuur voeren we soms hulpgesprekken. Mensen vertellen dat ze ergens mee zitten of een vraag hebben en dan helpen wij ze verder. We kregen laatst bijvoorbeeld een vraag over genderfuïditeit. We hebben één van onze leden gevraagd om hier iets over uit te leggen en zijn zelf bij het gesprek komen zitten. Daarnaast hebben we een hoop kennis over de verschillende Nederlandse LHBTI-organisaties zodat we mensen altijd kunnen verwijzen als ze meer willen weten.

Vluchtelingen en SHOUT

In 2013 belde het COA ons op over een vluchteling die gay was en iemand nodig had om te praten. We ontdekten dat er meer vluchtelingen waren die daar behoefte aan hadden. Het was voor ons wel even zoeken. Want hoe vind je de balans tussen je eigen welzijn en de verhalen die je hoort? We hebben toen een commissie opgezet die de gesprekken voert en begeleidt. Daarnaast konden de vluchtelingen naar open activiteiten komen. Op een gegeven moment besloot het COA met het COC samen te werken. Toen is onze samenwerking gestopt. Wij bieden nog steeds een luisterend oor, maar de vluchtelingen moeten ons nu zelf benaderen. 

Ik hoor geregeld dat vluchtelingen heel blij zijn met hulp van SHOUT en ruimte die het biedt om uit COA te zijn en uit situatie te zijn. Ze vonden het bevrijdend om naar feestjes te mogen. In het COA zijn ze vaak nog steeds omringd met mensen uit het land waaruit ze zijn gevlucht. 

De Wageningen bubbel

Wageningen is een soort bubbel in deze regio, een fijne plek voor de LHBTI-community. Ik heb nog nooit een negatieve reactie gekregen als ik hand in hand loop met mijn vriendin. Het is natuurlijk niet zo dat er helemáál geen negatieve mensen zijn in Wageningen. Zo heeft het schilderen van het bankje wel wat negatieve reacties opgeleverd. Maar het is overwegend positief. Ik denk wel dat de gemeente iets meer werk kan maken van hun idee dat ze een regenboogstad zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld een webpagina maken met meer informatie. En in hun alledaagse communicatie meer LHBTI-vriendelijke zaken kunnen toevoegen. Stel dat je transgender bent en je geslacht wilt wijzigen op je paspoort. Hoe doe je dat?

LHBTI-cliënten bij Welsaampartners

Ik ben benieuwd hoe vaak andere organisaties binnen Welsaam cliënten of bezoekers tegenkomen die worstelen met LHBTI+ zijn en of ze het gevoel hebben alle tools in huis te hebben deze mensen te helpen. Movisie heeft veel trainingen met hoe je als zorgverlener meer oog krijgt voor kwetsbare LHBTI’ers. En voor vragen en tips kun je altijd contact opnemen met het bestuur van SHOUT.

Oproep: Bied een veilige plek voor de LHBTI community

Een belangrijk punt dat ik nog wil meegeven: we vinden het belangrijk dat elke plek waar je heengaat een veilige plek is. Het is goed om op een dag als Coming Out Day als organisatie te laten zien dat je erachter staat. Dat jouw organisatie een veilige plek is voor LHBTI mensen. Dat spreekt namelijk niet altijd voor zich. Je moet dat echt hardop uitspreken. 

Wie moet er in de volgende spotlights?

Solidez heeft voor het project Sociale diensttijd een nieuwe jongerenwerker: Andel Sorée. Het lijkt me leuk als hij zich voorstelt in de volgende editie.

Ook interessant!

dag_ontmoeting_VOD

Geen cijfers of cases, maar mensen

“Het gaat hier niet om cijfertjes of cases, maar om mensen,” zei burgemeester Floor Vermeulen tijdens de Dag van de Ontmoeting op zaterdag 21 mei. De bijeenkomst werd georganiseerd door Vluchteling Onder Dak (VOD) en had als doel om de burgervader, wethouders en raadsleden kennis te laten maken met VOD en de vluchtelingen die door…

vluchtelingenwerk_spreekuur

Vluchtelingenwerk helpt vluchtelingen uit Oekraïne

Het is al bijna zes weken oorlog in Oekraïne. Inwoners uit dat land vluchten. Ook in Wageningen zijn de eerste vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Deels bij particulieren in gastgezinnen en sinds vorige week als noodopvang in Hotel WICC. Het is belangrijk dat zij de juiste informatie krijgen over hun verblijf in Nederland en in Wageningen.…

Marwah Mohammed en Shishay Tecle voor het kantoor van Vluchtelingenwerk aan de Markt.

“Wij verlagen de drempels”

Sinds vorig jaar heeft Wageningen twee cultuurverbinders. Marwah Mohammed en Shishay Tecle zijn zelf ooit gevlucht, nu helpen ze statushouders om te participeren in de Nederlandse samenleving. Maar ook om misverstanden bij instanties en organisaties weg te nemen. “Wij verlagen de drempels tussen verschillende culturen.” Marwah komt oorspronkelijk uit Jemen, Shishay uit Eritrea. Omdat zij…