Foto: Esther Meijer

Informeren, signaleren, uitwisselen

Signaleren, informeren en uitwisselen gebeurt op de plekken waar inwoners (samen) komen en waar we in contact zijn met elkaar: de natuurlijke vindplaatsen, formele en informele ontmoetingsplekken. Daarnaast is het van belang dat er plekken zijn waar mensen die zelf contact of informatie zoeken, terecht kunnen. Tot slot is er een groep die zijn informatie digitaal zoekt.

We zien meer van wat mensen nodig hebben als we informatie kunnen delen. Daarvoor werken we aan deskundigheid in het signaleren en handelen en maken we afspraken met de plekken waar gesignaleerd wordt, zoals scholen, kinderdagverblijven, verenigingen, thuiszorg, woningstichting, politie, enz. Uiteraard worden bij deze werkafspraken altijd de privacy wetgeving en meldplicht in acht genomen.

Lees hieronder meer over de 4 deelplannen van Informeren, Signaleren en Uitwisselen: Signaleren, Mobiliseren van vraag en aanbod, Voorlichting en cursussen, Informeren

Informeren

Wij richten ons op alle inwoners van Wageningen en organisaties die betrokken zijn in het sociale domein. Deze drie doelen zijn voor ons belangrijk: - Gebruikersvriendelijke digitaleinformatie - Digitale interactie op buurtniveau - Laagdrempelige digitaal matching van informele burenhulp Om onze doelen te bereiken, zijn er 4 belangrijke activiteiten en functies: 1. Informatiemakelaar 2. Digitale sociale kaart, waarin voorzieningen en activiteiten eenvoudig te vinden zijn 3. Digitale stedelijke vacature&talentenbank 4. Digitale buurtplatforms Samenwerkende partijen THUIS Wageningen Lees hier het complete deelplan van Informeren.

Voorlichting en Cursussen

Welsaam organiseert op allerlei gebied cursussen en voorlichting. Iedereen die een training of cursus heeft waar voldoende vraag naar is, kan een aanvraag indienen bij het Perspectieffonds. Welsaam cursussen en voorlichting: Centering Pregnancy Prenatale voorlichting, gericht op gezond zwanger zijn, de bevalling en beginnend ouderschap vooraanstaande (kwetsbare) ouders is een wettelijke verplichting. Daarnaast biedt de Bakermat de mogelijkheid om een e-healthrelatiecursus "Gezonde relaties" in combinatie met groepslessen (o.a. met "ervaringsdeskundigen") te volgen bij geregistreerd partnerschap/huwelijk of plannen hiervoor.In deze groepsconsulten is aandacht voor leefstijl, zwangerschap, aanstaand ouderschap en de kansom een sociaal netwerk op te bouwen en / of te...

Mobiliseren van vraag en aanbod vrijwilligers

Dit deelplan heeft als doel: De inwoner die aan de slag wil als vrijwilliger heeft in korte tijd een passende match. Dit gebeurt door de digitale vacaturebank en door mensen te begeleiden, te adviseren en te scholen in het vrijwilligerswerk. Wageningers die een beperkt netwerk hebben en weinig financiële middelen, kunnen eenvoudig een beroep doen op vrijwillige inzet via de vrijwilligersbalie. Wageningse vrijwilligersorganisaties krijgen tijdig goede en voldoende vrijwilligers. Hier zijn Wageningse inwoners ook weer bij gebaat. PR en werven is hierbij van belang, maar is niet voldoende. Bestuur en medewerkers van vrijwilligersorganisaties krijgen ook scholing en ondersteuning met advies...

Signaleren

Door op tijd te signaleren en aan eerder aan de bel te trekken voorkom je veel ellende. Dit deelplan gaat over hoe we ditrealiseren. Iedereen maakt zich wel eens zorgen om een ander maar weet soms niet met wie hij deze zorgen kan delen en om raad kan vragen. Veel vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners hebben hier mee te maken, helemaalsinds bijvoorbeeld steeds meer oudere mensen thuis (moeten) blijven wonen. Het Vrijwilligers Centrum Wageningen werkt in dit deelplan samen met Startpunt Wageningen, de gemeente Wageningen, de maatschappelijk werkers van Solidez, de ouderenwerkers, de Woningstichting, de Adviesraad Samenleving Wageningen en de Informatiemakelaar....