Informeren, signaleren, uitwisselen

Als we onderlinge interactie hebben, ontstaat er het delen van informatie over en weer. Daarom zijn ontmoetingsplekken belangrijk bij signaleren, informeren en uitwisselen. Want waar mensen samenkomen, is onderling contact. Daarnaast moeten mensen natuurlijk zelf informatie of contact kunnen zoeken, formeel, informeel zijn, en op natuurlijke vindplaatsen. Digitaal contact is ook belangrijk.

Daarom werken we aan onze deskundigheid in het signaleren en handelen, en maken we afspraken met de plekken waar wordt gesignaleerd, zoals scholen, kinderdagverblijven, verenigingen, thuiszorg, bij de Woningstichting, Politie, enz. Uiteraard worden bij deze werkafspraken altijd de privacywetgeving en meldplicht in acht genomen.

We werken aan deze thema's:

Foto: Esther Meijer