Foto: Esther Meijer

Infrastructuur meedoen

Het versterken van de samenleving, zorgen dat iedereen mee kan doen en het voorkomen van uitsluiting gebeurt niet vanzelf; dat is mensenwerk. Van de persoon zelf, buurtbewoners, vrijwilligers, professionals en vele anderen. Die brengen verbindingen tot stand met de samenleving en tussen degenen die niet online of in beeld zijn, niet de deur uitkomen en niet meedoen, maar dat wel willen: met de buurt, verenigingen, bewonersgroepen, activiteiten, vrijetijdsbesteding en netwerken. Om dat zo effectief mogelijk tot stand te brengen en te verduurzamen moeten organisaties, burgers en hulpvragers elkaar goed kunnen vinden, samenwerken en openstaan voor een inclusieve samenleving. Ook zal het potentieel van verbinders in de wijk meer benut worden.

Gebouwen / accommodaties voor gezamenlijk gebruik en als werkplaatsen

Huis van de Wijk de Nude, Ons Huis, de Pomhorst, THUIS, ’t Oude Bijenhuis, Odensehuis, Inloopcentrum Markt 17 vormen de fysieke basisstructuur onder activiteiten en meedoen. Het gezamenlijk beschikbaar stellen van deze locaties voor alle activiteiten en initiatieven onder de vlag van Welsaam is een van onze speerpunten, waarmee we letterlijk ruimte bieden aan initiatieven.

Organisatie: Solidez, THUIS, Odensehuis, Markt 17 en Scholen NW

Buurtteams

Professionele sociaal werkers vervullen een brede rol als netwerker, verbinder, organisator, coördinator, vraagbaak en ondersteuner van mensen, activiteiten en initiatieven – in en rond de accommodaties en in de wijk – voor burgers, maatschappelijke partners, zorgorganisaties, initiatieven en gebruikersgroepen. Zij begeleiden en ondersteunen met elkaar ten minste 200 vrijwilligers uit alle doelgroepen op het thema meedoen (ook op verzoek van organisaties en gebruikersgroepen) op alle participatieniveaus, die daardoor op structurele basis mee kunnen doen of meedoen en activiteiten voor andere burgers mogelijk maken. Daarmee wordt het bereik van de inzet en investering in menskracht uit het sociaal domein verveelvoudigd.

Organisatie: Solidez, Contactpersoon: Ellen Scheenen

Kinderwerk

Het kinderwerk valt als onderdeel onder de supervisie van de buurtteams. Kinderwerk wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in de wijken die zich kenmerken door relatief veel inwoners met lage SES. We richten ons daarom niet alleen op kinderen, maar op de kinderen en hun ouders met als doel gezondheidsachterstanden bij deze doelgroep te verkleinen. (zie ook deelplan Vrije Tijd.

Organisatie: Solidez, contactpersoon Merit Helfferich

Talentontwikkeling- Jongerenwerk

’t Oude Bijenhuis is het jongerencentrum waar jongeren tussen 13 en 27 jaar kunnen zijn wie ze zijn, zonder dat daar een waardeoordeel aan wordt gehangen. Ze kunnen elkaar hier ontmoeten en activiteiten organiseren, ondersteund door jongerenwerkers die ook een signaleringsfunctie hebben. In deze leeftijdsfase is een eigen plek van groot belang. Ze kunnen er levensvragen bespreken waarmee ze niet met volwassenen, familie, of op school willen of kunnen praten. ’t Oude Bijenhuis is een centrale plek voor ontmoeting, vrijetijdsbesteding, informatie, advies en zelfontwikkeling.

Organisatie: Solidez, Contactpersoon: Alex looijen

Vrijwilligers matching

De juiste vrijwilliger op de juiste plek van cruciaal belang. Het is belangrijk dat deze vrijwilliger vakkundig en bekwaam is, of voldoende kan leren om zijn of haar doelen te behalen. We staan voor een samenleving waarin iedereen recht heeft op een passende plek en zinvolle arbeid. Belangrijk is dat alle samenwerkingspartners in de keten van activering en dagbesteding naar betaald werk, een geoliede afstemming hebben en snel met elkaar kunnen schakelen. Op de lange termijn bespaart de juiste persoon op de juiste plek ook kosten. Cruciale vraag in de keten is telkens of de inwoner echt op de plek zit die hij/zij wil en wat past. Sommigen hebben hierin stimulans en begeleiding nodig.

Organisatie: VCW, Contactpersoon: Astrid Zreilstra

Lees hier het volledige deelplan van Infrastructuur Meedoen

Ook interessant!

casus 2 informele hulp

Vrijetijdsbesteding

Door activiteiten aan te bieden en toegankelijk te maken waar mensen in hun vrije tijd aan deel kunnen nemen, kunnen inwoners ontspannen, gelukkiger worden, vitaler zijn, sociale contacten aangaan en uit hun sociaal isolement komen. Eenzaamheidsbestrijding is een belangrijk aandachtspunt; meedoen aan activiteiten buitenshuis is de eerste stap naar participatie. Daarnaast kan vrijetijdsbesteding ingezet worden…

Foto: Esther Meijer

Persoonlijke ontwikkeling en de stadswerkplaatsen

De activiteiten van Samen Wageningen bieden veel kansen voor een brede doelgroep met een participatiebehoefte of verplichting, die meerwaarde en maatschappelijke waarde voor de stad oplevert. De samenwerkingspartners willen daarom hun rol pakken om samen met andere partijen te zorgen voor een goede infrastructuur, een soepele doorgaande lijn, goede samenwerking en slimme verbindingen in de…

Happy diverse people together in the park

Vluchtelingen

De werkgroep “vluchtelingen” heeft unaniem vastgesteld dat de eerste opvang en begeleiding van statushouders als “basisvoorziening ” opgenomen moet worden in Samen Wageningen. Vanwege de wettelijke taakstelling voor huisvesting heeft de gemeente Wageningen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor opvang en begeleiding van de statushouder naar een plek in de lokale samenleving. Het aantal verwachte…