header_welsaam06

Initiatievenfonds

Initiatievenfonds Wageningen stimuleert en ondersteunt ideeën, activiteiten en burgerinitiatieven die bijdragen aan een socialere, meer duurzame en fijnere stad, buurt of straat. Met het fonds worden nieuwe en bestaande activiteiten en initiatieven financieel gesteund, wanneer die een meerwaarde hebben voor de leefbaarheid in de stad.

Spelregels voor je aanvraag

Wanneer financieren we wel?

 • Jouw initiatief vindt plaats in Wageningen
 • Inwoners van Wageningen zijn betrokken bij het bedenken en uitvoeren van het initiatief
 • Het initiatief draagt bij aan verbinding, ontmoeting en/of meedoen in de buurt of stad en helpt daarmee je straat, buurt of heel Wageningen vooruit
 • Er is een eigen bijdrage of bijdrage van andere partijen (dat kan in geld, tijd of materialen)
 • Het aangevraagde bedrag is in verhouding met de rest van het budget en het doel van het initiatief

Wat financieren we niet?

 • Eten en/of drinken van deelnemers
 • Eigen personele kosten
 • Personele kosten van derden die niet in verhouding zijn met de begroting
 • Onderhoudskosten
 • Activiteiten in de privésfeer
 • Activiteiten/initiatieven die in strijd zijn met de openbare orde
 • Activiteiten/initiatieven die een politiek, commercieel of religieus doel dienen

Inspiratie voor je initiatief

moestuin asielzoekers

Groente telen met en voor asielzoekers

repaircafe Noordwest 100ste reparatie

Repair Café Noordwest

minibieb in noordwest

Minibiebs in Noordwest

Uitslag van je aanvraag

5 Keer per jaar beoordelen de wijkpanels en het initiatieventeam van Thuis Wageningen de aanvragen voor het fonds.

Aanvraagdeadlines 2020

 • 22 januari (overleg op 12 februari)
 • 18 maart (overleg op 8 april)
 • 20 mei (overleg op 10 juni)
 • 19 augustus (overleg op 9 september)
 • 21 oktober (overleg op 11 november)

Dien je je aanvraag na de deadline in? Geen probeem, dan gaat 'ie mee in de volgende ronde.

klok met pen G!DS Wageningen

Hulp bij je initiatief

Thuis Wageningen

Thuis Wageningen is de uitvoerder van het Initiatievenfonds. Deze ontmoetingsplek is er speciaal voor mensen die het verschil willen maken in de stad. Heb je een goed idee? Dan is Thuis the place to be. Thuismakers geven je graag handvatten om je idee te realiseren.

Contactpersoon: Tutku Yuksel
E-mail: initiatievenfonds@welsaam.nl

Wijkpanels

Wijkpanels  ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk. De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage uit het Initiatievenfonds, praktische hulp, maar ook het zorgen voor verbinding met andere initiatieven, instanties en professionals. Wijkpanels hebben als doel de leefbaarheid in straten, buurten, wijken van Wageningen te behouden en te vergroten.

Gemeente Wageningen

Ook de Gemeente Wageningen is betrokken bij het fonds. Wijkmanager Esther Flens adviseert, denkt mee en is de link tussen de gemeente en het fonds.

Aan de slag met de Binnenstad

Heb jij een goed idee voor de binnenstad van Wageningen die leidt tot verbetering in de openbare ruimte of een idee over groen of natuur in de binnenstad? Dan kun je terecht bij de Binnenstadswinkel. Op woensdagochtend (met de wethouder) en vrijdagmiddag (met projectmedewerker) is de winkel geopend voor het inloopspreekuur.  Ook is de Binnenstadswinkel kosteloos te gebruiken voor mensen die een initiatief hebben waarmee ze bijdragen aan een levendige en vitale binnenstad. Het kan een overleg of vergadering zijn, een korte expositie, een inloopbijeenkomst of de presentatie van een nieuw idee. De Binnenstadswinkel is gevestigd in een leegstaand winkelpand, en is sinds juli 2019 midden in de Hoogstraat in het pand waar voorheen bakkerij Stolk zat, Hoogstraat 60.

Contactpersoon: Elianne Rookmaker
E-mail: binnenstad@wageningen.nl