Interview Lara de Brito: “De inzet van alle professionals en vrijwilligers is indrukwekkend”

De coronacrisis raakt ons allemaal.  De gemeente Wageningen voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van alle inwoners en volgt daarbij de richtlijnen van het Rijk.  De gemeente heeft daarom sinds half maart diverse maatregelen genomen. Lara de Brito, verantwoordelijk voor onder andere Gezondheid & Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Armoedebestrijding, Voedsel en Stad der Bevrijding vertelt.

“De gezondheid en het welzijn van onze inwoners staan centraal bij alle maatregelen die we nemen. Dat was voor deze crisis al het geval, maar het is nu nog crucialer”, zegt wethouder Lara de Brito. “De extreme situaties in verpleeghuizen zoals we in de media horen hebben we in Wageningen gelukkig niet. Maar geen familiebezoek mogen ontvangen is een drama, het levert hartverscheurende, maar ook hele ontroerende taferelen op. Beelden van familie op een hoogwerker voor het raam van Pieter Pauw blijf je voor je zien.”

Er komt veel op de gemeente af. De Brito vergelijkt het met het leggen van een puzzel van duizenden stukjes. Het crisisteam van de gemeente vergaderde in het begin van de crisis een paar keer per dag en nu dagelijks. De burgemeester brengt De Brito als loco-burgemeester na elke crisisoverleg op de hoogte.

Persoonlijke brief
Toen de crisis in volle hevigheid losbarstte en het kabinet de landelijke maatregelen aankondigde, werd in Wageningen volgens De Brito bewonderenswaardig snel geschakeld. Na de eerste week schreef De Brito dan ook een persoonlijke brief aan de professionals om haar waardering uit te spreken en een hart onder de riem te steken. “De inzet van alle professionals en vrijwilligers is indrukwekkend. Toen in de eerste week, maar nu zes weken later nog steeds. Na een paar dagen had ieder huishouden een flyer in de bus met gegevens waar je terecht kunt als je hulp nodig hebt of juist wilt helpen.”

Hechte samenwerking
Door de hechte samenwerking binnen Welsaam (waar alle welzijnspartners samenwerken) en de samenwerking van Kind Centraal (de samenwerking van onderwijs, kinderopvang en alle andere organisaties die met jonge kinderen werken), maar ook de samenwerking met de huisartsen was het mogelijk om snel te handelen en de krachten te bundelen. De Brito vervolgt: “Zonder alle investeringen die de afgelopen jaren in samenwerking en persoonlijke contacten zijn gedaan had dat niet gekund. De vergaande samenwerking in onze stad werpt nu vruchten af omdat we elkaar kennen, weten te vinden en elkaar vertrouwen. Daarom lukt het om kwetsbare inwoners bij te staan en hen zo gezond mogelijk door deze tijd heen te loodsen.”

Alle kinderen zijn in beeld
Volgens De Brito werpt het Wageningse beleid zijn vruchten af. “We hebben in samenwerking met de scholen, de jeugdconsulenten en de leerplichtambtenaren alle kinderen in beeld. Dat geldt zowel voor de basisscholen als de middelbare scholen. Met de politie en Veilig Thuis volgen we gezinnen waar problemen zijn zo goed mogelijk. De thuiszorgmedewerkers werken gewoon door. Consulenten WMO en Jeugd bellen met de cliënten of het goed met hen gaat en welke hulp ze nodig hebben. Als we inschatten dat het toch beter is om op huisbezoek te gaan doen we dat. We staan in nauw contact met de verpleeghuizen hoe het daar met onze inwoners gaat. Ook met de huisartsen is er een kort lijntje net zoals met de ziekenhuizen in Ede en Arnhem. Onze eigen mensen, maar ook partners van Welsaam en de Woningstichting nemen contact op met ouderen en mensen die extra aandacht nodig zouden kunnen hebben om te informeren of er problemen zijn. In Ons Huis zijn we er in geslaagd om keurig via de regels van het RIVM dagopvang te blijven bieden aan een groep mensen die het juist hard nodig heeft. Zo belangrijk, want zij genieten hier zichtbaar van en het is een menselijk drama als dat weg zou vallen. Kortom; op alle terreinen wordt heel veel moeite gedaan om de vinger aan de pols te houden en iedereen in het vizier te houden. Maar tegelijkertijd doe ik de oproep aan onze inwoners om zelf ook alert te blijven. Help anderen waar het kan en laat het ons weten via het Startpunt als je problemen ziet bij anderen.”

Een lieve sociale stad
Naast alle inspanningen van de professionals, is De Brito ook onder de indruk van de inzet van de vele vrijwilligers. “Hun grote betrokkenheid is als een warme deken strak over de stad gespannen. Wageningen toont zich maar weer eens die lieve en sociale stad waar ik al jaren verliefd, verloofd en getrouwd mee ben. Honderden mensen boden zich spontaan aan om anderen te helpen. Met boodschappen doen, koken voor anderen, helpen bij videobellen, inzamelingsacties voor de voedselbank, mondkapjes maken. Die enorme betrokkenheid geeft mij persoonlijk de energie om er zelf ook weer een tandje bij te zetten. In samenwerking met Welsaam doen we er als gemeente alles aan om al die burgerinitiatieven te ondersteunen.”

Jij maakt het verschil
Als wethouder is De Brito tevens verantwoordelijk voor het onderwerp Stad der Bevrijding en daarmee dus ook voor het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. “Voor iedereen is het een pijnlijke zaak dat alle geplande activiteiten dit jaar niet doorgaan. Gelukkig is er nog wel een alternatief programma samengesteld waardoor we op een waardige manier kunnen herdenken. We hopen dat veel afgelaste activiteiten volgend jaar alsnog doorgang kunnen vinden. Het heeft iets eigenaardigs dat nu juist blijkt dat onze vrijheid niet onaantastbaar is. Gelukkig is wat we nu meemaken op geen enkele manier te vergelijken met een staat van oorlog, we leven in vredestijd en dat moeten we elke dag weer koesteren. Maar een situatie waarbij onze persoonlijke vrijheid van bewegen op een vergaande manier beknot wordt is onvoorstelbaar ingrijpend. Daarom is het thema van het jubileumjaar; ’Jij maakt het verschil’, heel toepasselijk. In deze situatie denken veel mensen na over de betekenis van vrijheid. En juist nu kun je het verschil maken voor een ander.

Kwetsbare mensen mogen niet het slachtoffer worden
Alle extra maatregelen kosten nogal wat. Volgens De Brito is dat niet leidend bij de keuzes die de gemeente maakt. “Het allerbelangrijkste is nu de gezondheid van onze inwoners. Het mag niet zo zijn dat mensen die al kwetsbaar zijn, nog slechter uit deze crisis komen. Om ervoor te zorgen dat ook na de crisis goede zorg geleverd kan blijven worden betalen we ook de zorgaanbieders door die door de crisis nu geen zorg kunnen leveren.”

De Brito is blij met het nieuws van afgelopen week dat de basisscholen en het speciaal onderwijs na de meivakantie weer open mogen. “Het is winst dat kinderen heel graag naar school willen“ zegt ze lachend:. “Na de meivakantie komt hun wens uit. Voor ouders die thuiswerken is dat ook een fijn vooruitzicht. De scholen en kinderopvang zijn druk bezig om het allemaal volgens de richtlijnen te regelen. Dat komt goed, daar ben ik van overtuigd.”

Tot besluit wil De Brito nogmaals haar bewondering uitspreken voor iedereen die werkzaam is in de zorg, welzijn en het onderwijs. “Maar ook bijvoorbeeld de mensen die onze vuilnis ophalen. Het belang van hun werk kunnen we niet genoeg herhalen. Het zijn helden en heldinnen! Tweederde van mensen met vitale beroepen is vrouw. Als deze crisis achter de rug is, moeten we in Nederland dan ook kijken hoe het moet met de beloning van deze beroepen. Deze weken bewijzen dat zij onze maatschappij draaiende houden en mensen gezond houden.”

Ook interessant!

Information about Corona in your own language (Dutch, English, Arabic and Tigrynia)

Information in English, Arabic and Tigrynia below Hieronder vind je belangrijke informatie over Corona in het Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrynia. Ken je iemand die de Nederlandse taal niet spreekt? Stuur het dan door. Waar kan ik informatie voor anderstaligen vinden? Pharos Op de website van Pharos staat informatie over gezondheid in verschillende talen. Op…

Coronahulp twitter NIEUW

(Corona)hulp nodig?

Het wordt weer donker buiten. De feestdagen komen eraan. De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt… Voel je je alleen, of kun je hulp gebruiken? Weet dan dat er altijd mensen voor je klaarstaan. Gratis en voor iedere inwoner van Wageningen. Coronahulp Welsaam biedt je graag:  Een luisterend oor Contact met anderen is misschien niet altijd vanzelfsprekend.…

coronahulp

Fantastische hulp tijdens corona

In De Stad Wageningen van 1 dec 2021 een mooi interview met Christy, Djuna en Mariska. Zij vertellen over de hulp die ze elkaar geven tijdens deze coronaperiode. Je leest het hele artikel hieronder: