welsaam jaarverslag 2021 (981x490)

Jaarverslag 2021 is uit!

2021 begon in een lockdown. Later in januari kwam daar de avondklok bij, en in maart werd gesproken over de derde golf. Het duurde nog tot juni tot onze samenleving weer open ging, door de oplopende besmettingen en een nieuwe variant eindigden we 2021 ook weer in een lockdown. In de zomer leek het leven even weer bijna ‘normaal’ en was er hoop en optimisme, want er is een enorme behoefte aan contact. Daarom richten wij ons op herstel van vertrouwen en ondersteunen we mensen om weer actief te worden.

Dit vraagt van iedereen een grote mate van veerkracht en uithoudingsvermogen. Niet alleen van inwoners, óók van vrijwilligers en medewerkers van onze organisaties: zij keken steeds opnieuw naar wat wel kon. Door steeds te kijken naar wat onder de huidige omstandigheden en regelgeving wel mogelijk is bleef Welsaam doorgaan. Zo zijn er bijvoorbeeld een-op-een ontmoetingen geweest, vonden veel activiteiten online plaats, en zijn er wandelingen georganiseerd waarbij je anderen kon leren kennen en ontmoeten. Voor de kwetsbaarste doelgroepen zijn activiteiten van onze ontmoetingsplekken vaak doorgegaan, soms met een aanpassing.

Dit lees je in ons jaarverslag van 2021:

 

  • In het algemene deel lees je over onze bevindingen & signalen, over de uitdagingen die we willen aanpakken, Social Return On Investment (SROI), Perspectieffonds, Initiatievenfonds, Innovatiegelden, Kwaliteit, Gezamenlijke effectmeting, de organisatie van het  samenwerkingsverband en over communicatie.
  • In deel 1 Verbinden en ontmoeten gaat over elkaar ontmoeten, de basis voor het bouwen van sociale netwerken, sociale samenhang en deelname aan de maatschappij. Door ontmoeten mogelijk te maken voelen inwoners zich beter thuis en verbonden met hun buurt en met Wageningen. je leest er over ontmoetingsactiviteiten (inclusief stenen), diversiteit, samen ouder & goed leven met dementie, buurtbemiddeling en over vluchtelingen.
  • Informeren, signaleren en uitwisselen (Deel 2) gebeurt op de plekken waar bewoners samenkomen, waar we elkaar opzoeken en waar we in contact zijn met elkaar. Het gaat over signaleren, mobiliseren vraag & aanbod, voorlichting en advies en over informeren (ook digitaal).
  • Deel 3 heet Vraaggerichte hulp en ondersteuning. In de huidige maatschappij staan zelf- en samenredzaamheid van mensen centraal. Het is niet haalbaar dat zelfredzaamheid en eigen regie voor iedereen, op alle levensgebieden, op elk moment én tijdens alle levensfases. Bijvoorbeeld omdat niet iedereen in eenzelfde situatie zit, dezelfde sterke positie in financiële mogelijkheden heeft, een ondersteunend netwerk en heeft de benodigde praktische en sociale vaardigheden heeft. We hebben het dan over mantelzorg en informele hulp, preventieve basis- en specialistische ondersteuning, samen ouder & goed leven met dementie, jeugd en gezin (gezond opgroeien), voorkomen van schulden en armoede, taalontwikkeling, vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers.
  • In deel 4 gaat het over Meedoen en Initiatieven, over zowel werken en verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus in de rol van ‘brenger’ (voor jezelf, anderen, de samenleving en de leefomgeving/stad), als erbij mogen horen, je gekend en gehoord voelen, regie mogen hebben op een manier die voor jou belangrijk is in de rol van ‘vrager’. Denk aan de infrastructuur om mee te doen, ontwikkelen (van mensen), vrijetijdsbesteding, vluchtelingen en randvoorwaarden (vervoer).

 

Ook interessant!

Diverse people with teamwork concept

Mooie kans: Welsaam zoekt drie nieuwe kerngroepleden

  Dit najaar vertrekken drie zittende leden van de kerngroep van Welsaam. Dat betekent dat er ruimte is voor drie nieuwe vertegenwoordigers van de Welsaamorganisaties in de kerngroep. De nieuwe vertegenwoordigers hoeven niet van dezelfde organisaties te komen als in de huidige samenstelling van de kerngroep. Deze verandering heeft een behoorlijke impact op de kerngroep…

overleg themagroep

Themagroepen Prettig Thuis en Veerkracht: niet alles hoeft nú

Hoe gaat het in je themagroep? Op de Drive vind je de notulen en de aanzet van de eerste jaarplannen van de andere groepen. Kijk gerust bij elkaar “af” ter inspiratie. Hoe vergaat het de andere themagroepen? Regelmatig praten we je bij op het gebied van organisatie en/of inhoud van de groepen. De twee themagroepen Prettig Thuis…

Diverse people with teamwork concept

Vacature Procesbegeleider Welsaam

Ben jij die verbindende procesbegeleider die meebouwt aan de doorontwikkeling van Welsaam als netwerkorganisatie?  In verband met het vertrek van de huidige procesbegeleider zijn we met spoed op zoek naar een ervaren verbindende en enthousiasmerende procesbegeleider voor een gemiddelde van 6 uur per week.  Wie ben jij? Je bent een ervaren, enthousiaste verbinder en bruggenbouwer.…