buurtgezinnen en kind aan huis

Jeugd en gezin

De samenwerking in dit deelplan is gericht op de leefwerelden en systemen waarin kinderen/jongeren zich bevinden (kinderopvang, school, gezin). We bieden een samenhangend aanbod van activiteiten om een antwoord te bieden op de vragen en thema”s van inwoners, om zo preventief mogelijk te werken. Om erger te voorkomen. Maatwerk dus! Uitgangspunt in onze activiteiten is dat we het gezin als geheel meenemen in onze ondersteuning. Het gezin is het systeem, kinderen/jongeren en ouders zijn een onderdeel van dit systeem. Gerichte ondersteuning wordt benaderd vanuit dit uitgangspunt en iedereen doet dan ook mee en wordt betrokken. Een tweede uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk, daar waar kan, in groepen gewerkt wordt. Individuele begeleiding zal alleen daar waar nodig ingezet worden. Voordeel van in groepen werken is de netwerkvorming die gestimuleerd wordt.

Vroegsignalering

Team Vroeghulp(kring samenwerkende partijen met extra inzet van de jeugdarts VGGM(consultatiebureau), orthopedagoog van de Dijk, Specialistische ondersteuning jeugd GGZ bij de huisarts, Startpunt (jeugdconsulent) en “s-Heerenloo (trajectondersteuning)

Preventieve logopedische screening door de VGGM op het consultatiebureau

Extra expertise: Deelname van de jeugdarts aan de zorgstructuren binnen kinderopvang/VVE en het onderwijs (MDO) op afroep bij spreekuren psychosociaal en schoolziekteverzuim.

Organisatie: VGGM, Contactpersoon: Sandra Mustert

Ondersteuning van gezinnen/ouders

Voorzorg is een uitgebreid en langdurig ondersteuningstraject voor hoog-risico zwangere vrouwen. Voorzorg is een evidence-based programma. Voor uitvoering van zowel Voorzorg (als Prezorg) is specifieke JGZ kennis vereist.

Centering Parenting zet de doorgaande lijn voort vanuit Centering Pregnanacy: hierbij wordt de JGZ in het 1e jaar, in plaats van traditionele één-op-één contactmomenten, via groepsbijeenkomsten aan ouders aangeboden. Door de langere contactduur en de groepsinteractie kunnen meer onderwerpen worden uitgediept die op dat moment bij ouders leven.

Organisatie: De Bakermat, Contactpersoon: Monique Lenselink

Ouderondersteuning: Relaties baby- en kindproof maken: inzicht geven in wat er gaat veranderen en handvaten aanreiken om hierop in te spelen. D.m.v. workshops en cursus. Bij de Centering Pregnancy aandacht besteden aan de partnerrelatie. Workshops geven voor (aanstaande) vaders (“Babies, bier en bitterballen” ).

Organisatie: Bureau Nij, Contactpersoon: Joke de Vries

Team ambulante vroeghulp op school, vooral op school de Dijk (aangevuld met schoolmaatschappelijk werk). Met verbinding naar schil van experts uit Fonds en anders gefinancierd (op maat). We leggen hierbij verbinding met de jeugdconsulenten, medewerkers van het Startpunt en andere experts op gebied vanleerontwikkeling/ sociaal-emotionele ontwikkeling/gedragsontwikkeling vanuit zowel signalen scholen als vanuit gezinsstructuur

Kind aan Huisis een doorontwikkeling van Home Start, een bewezen effectieve methodiek van opvoedondersteuning voor alle gezinnen in Wageningen met kinderen tussen 0 en 14 jaar, die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij opvoedvraagstukken en het draaiend houden van het gezin. Door de inzet van betaalde coördinatie-uren en een groep van getrainde vrijwilligers worden tegen relatief lage kosten veel gezinnen bereikt. Kind aan huis werkt nauw samen met Buurtgezinnen en de Voorleesexpress.

Organisatie: Solidez, Contactpersoon: Irini Boxma

Buurtgezinnen: Zoeken van passende steungezinnen, begeleiden van de koppelingen, bewaken van de pedagogische kwaliteit en veiligheid in de steungezinnen, coachen van de steungezinnen. Doorontwikkeling samen met Kind aan Huis en de Voorleesexpress voor gezamenlijke aanpak.

Organisatie: Stichting Buurtgezinnen,Contactpersoon: Nanneke Keuter

Begeleide omgangsregeling (BOR) voor kinderen van gescheiden ouders waarbij de relatie verstoord is en het vertrouwen weg: Humanitas zorgt voor professioneel geschoolde/getrainde vrijwilligers, die begeleide omgang tussen kind en ouder in een neutrale omgangsruimte verzorgen. Met het doel dat ouders dit uiteindelijk zelf weer regelen.

Organisatie: Humanitas

De VoorleesExpress:Zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. De VoorleesExpress richt zich op gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar.

Organisatie: de bblthk Contactpersoon:JoséTammer

Lees hier verder voor het complete deelplan van Jeugd in Gezin

Ook interessant!

_MG_5523 A4-kl

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als…

micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash

Voorkomen van schulden en armoede

De samenwerkende partners bieden directe hulp aan kwetsbare inwoners met vragen over of problemen met financiën en toepassing van wetten en regels. Of het nou om kleine of grote problemen gaat. Van mensen zonder enige schuld die de eindjes nog net aan elkaar weten te knopen tot mensen met een hoge schuldenlast. Financiële en administratieve…

oudere vrouw rapportage odensehuis

Mantelzorg en informele hulp

Solidez Mantelzorg Wageningen & Vrijwilligers Centrum Wageningen werken samen met verschillende informele, formele organisaties en het Startpunt om de zorg & ondersteuning te voorzien in een kwalitatief goed integraal aanbod. Inspelen op de vraag van de inwoner wordt door samenwerking vereenvoudigd en geprofessionaliseerd. Belangrijke samenwerkingspartners zijn organisaties in Wageningen die informele en formele hulp bieden…