20200120_213004

Klankbordgroep Vluchtelingen Wageningen

Wageningen heeft een Klankbordgroep Vluchtelingen die graag bereid is om zich over zaken te buigen en (on)gevraagd advies kan geven. Nieuwe projecten zoals de Theaterdialogen en Vrouwen Thuis zijn besproken in de Klankbordgroep en van kritische noten voorzien.

De klankbordgroep heeft een diverse samenstelling

Het is een kleine groep mensen die zich voor langere tijd verbindt en na een aanloop in 2018 in 2019 vergadert in het Stadhuis. De samenstelling is zo divers mogelijk: verschillende gender, afkomst, duur verblijf en met of zonder verblijfsvergunning.

“We moeten niet alleen blijven praten over problemen, maar we willen ook concrete resultaten kunnen zien!”

Een greep uit onderwerpen die aan de orde kwamen

  • Er zijn te weinig activiteiten/plekken voor onze jeugd.
  • Hebben vluchtelingen behoefte aan een soort “lichtjesavond” of praten over verlies?
  • Kan er geen ombudsman worden ingeschakeld speciaal voor vluchtelingen; voor hen is het moeilijker voor hun belang op te komen
  • Moeten er meer ontmoetingen worden georganiseerd?
  • Hoe kunnen oudkomers nieuwkomers helpen?
  • Hoe kan het taalonderwijs beter?
  • Het is moeilijk om passend werk te vinden; wat kan anders?
  • De brieven van de gemeente zijn moeilijk te lezen; hoe kan het anders?

Meer weten of zelf input geven?

De Klankbordgroep is nog lang niet uitgepraat maar wil ook graag nieuwe vragen ontvangen. Wil je iets voorleggen? Stuur dan een mail naar:

Gimaine Rothuis grothuis@vluchtelingenwerk.nl of atimmerman@vluchtelingenwerk.nl

Ook interessant!

petitie

Petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen’

Wordt jouw vrijwilligersorganisatie ook overspoeld door regelgeving? Teken of deel dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. Een voorbeeld: alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten hun bestuursleden voor 27 maart inschrijven in het UBO-register, zodat de overheid weet wie de Uiteindelijk Belanghebbende is van jouw vrijwilligersorganisatie. Of je nu een budget van 500…

Rolstoel

Wageningen Inclusief: werkgroep voor een toegankelijk Wageningen (voor mensen mét en zonder een beperking)

Het VN Verdrag voor mensen met een beperking zegt dat iedereen mee moet kunnen doen. Iedereen speelt een rol in het toegankelijk maken van Wageningen. Denk aan overheid, winkeliers, verenigingen. De werkgroep Wageningen Inclusief brengt verandering in situaties waarin mensen worden beperkt om mee te doen. Werkgroeplid Machteld Speets vertelt. Vertegenwoordiging van alle inwoners “Bij…

patrick-fore-hfv2GImBsfM-unsplash

Equality4All: een filmproject over inclusie

Vanuit de innovatiegelden van de bonus in 2019* is onder andere het filmproject Equality4all opgezet. Het project draait om jongeren bewust maken van de betekenis van inclusie. Wat betekent respect hebben voor elkaar? Wanneer kun je jezelf zijn en andere zichzelf laten zijn? Wanneer kan iedereen meedoen en wat kun jezelf bijdragen aan een inclusieve…