Happy diverse people together in the park

Kwantificatie resultaten vanuit Cliëntvolgsysteem VluchtelingenWerk

Auteur: Annet Timmerman

VluchtelingenWerk Oost-Nederland (VWON) houdt de kwantitatieve gegevens bij via een cliëntvolgsysteem waarover we rapporteren in ons jaarlijkse gemeentelijke rapportage.

Zelfredzaamheidsmatrix

Er zijn 51 vluchtelingen in 2019 in Wageningen komen wonen, waarvan twintig kinderen. De volwassenen (vanaf 18 jaar) worden door een persoonlijke begeleider van VWON geholpen op weg naar maatschappelijke zelfredzaamheid. Daarbij wordt ook gewerkt aan netwerk, kennis van wet- en regelgeving, juridische en financiële zaken, en welzijn. En waar nodig wordt juridisch  ondersteund bij de ingewikkelde gezinsherenigingsaanvragen (tien in 2019).

Hoe zelfredzaam op welk gebied iemand is; gaan we steeds meer toetsen door een Brede Intake af te nemen en de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) in te vullen.

We ronden begeleiding af als de ondersteuning  niet meer structureel nodig is; wat overeenkomt met een ZRM score van gemiddeld vier (of hoger) op de verschillende leefgebieden. Verlengingen doen we als iemand nog veelal onder vier scoort tot maximaal twee jaar.

Begeleidingstrajecten

In 2019 zijn negenentwintig begeleidingstrajecten voor volwassenen gestart; er liepen daarnaast nog twaalf  van 2018 door. Er zijn in 2019 zestien trajecten na acht maanden verlengd; en daarvan nog eens vijf verlengd tot de volle twee jaar. We werken in drie fases en clienten die de volle twee jaar begeleiding nodig hebben,  hebben dus twee keer verlenging gehad.

Overdracht naar Compleet Mensenwerk en Startpunt

We hebben bij klein aantal cliënten uiteindelijk onvoldoende zelfredzaamheid geconcludeerd door individuele problematiek en/of traumatiek waarbij we een warme overdracht hebben gedaan naar Compleet Mensenwerk en/of Startpunt.

Jongeren

Een grote groep in 2019 waren de jongeren en die konden zich steeds beter redden door de extra inzet van Welsaampartners en gemeente. Hun knelpunten liggen met name in de ingewikkeldheid van het systeem, de financiële regelingen, ontbreken van ouders en hun onbegrip en isolement.

Verdere inspanningen

  • Omdat er geconstateerd werd dat er in veel gevallen onbegrip van het Nederlandse financiele systeem speelt, wat belemmerend werkt voor de integratie; is er extra ingezet op een groepscursus Eurowijzer voor jongeren en voor Eritreers. Hiervoor hadden zich 12 jongeren aangemeld. De tweede cursus is doorgeschoven naar 2020.
  • Ook is er een nieuw buddy-project in voorbereiding voor 2020 om contacten met Nederlanders (die knelpunt bleken) te vergemakkelijken.
  • Daarnaast prijzen we ons gelukkig met het Steunfonds van de lokale kerken wat vaak als broodnodig vangnet heeft gefunctioneerd bij het ontbreken van buffers.
  • En er is een koffie-ritueel groep opgezet die nu dmv zelforganisatie wordt gecontinueerd; waar veel informatie wordt uitgewisseld.

Naast de basis begeleidingstrajecten is ingezet op vraaggerichte extra begeleiding ten behoeve van optimaler integratie:

  • Zeventien Eritrese kinderen en jongeren zijn gaan sporten bij voetbal- of volleybalclub.
  • Tien jongeren 18+ voetballen wekelijks met Wageningse studenten e.a. jongeren.
  • Negen vrouwen deden empowerment traject (VIP) op weg naar vrijwilligerswerk.
  • Dertig (m.n. oudkomers) vrouwen zijn in gesprek gegaan met vrijwillige participatiecoaches van VWON om op weg geholpen te worden voor netwerk, vrijwilligerswerk of opleiding (n.a.v. Vrouwendag 8 maart) ism Welsaam partners en gemeente.

Alle statushouders kunnen na persoonlijke begeleidingstraject nog naar het Spreekuur bij VWON komen, waar ze direct geholpen worden of van waaruit ze verwezen worden naar de juiste plek. Hiervoor wordt ook meer samenwerking gezocht met Startpunt, Sociale Raadslieden en Inloop Geldzaken.

Het effect van de dienstverlening is verder gemeten via de monitor onder statushouders zelf:

Zie rapportage heel 2019. Gemiddeld cijfer qua tevredenheid: 7.85

Meer informatie?

Contact: Annet Timmerman (atimmerman@vluchtelingenwerk.nl)

Ook interessant!

dag_ontmoeting_VOD

Geen cijfers of cases, maar mensen

“Het gaat hier niet om cijfertjes of cases, maar om mensen,” zei burgemeester Floor Vermeulen tijdens de Dag van de Ontmoeting op zaterdag 21 mei. De bijeenkomst werd georganiseerd door Vluchteling Onder Dak (VOD) en had als doel om de burgervader, wethouders en raadsleden kennis te laten maken met VOD en de vluchtelingen die door…

spreekuur_vluchtelingenwerk

Nieuw: avondspreekuur Vluchtelingenwerk

Om vluchtelingen nóg beter van informatie te voorzien, start Vluchtelingenwerk met een spreekuur in de avond. Dit spreekuur is voor statushouders die werken of naar school gaan. Het avondspreekuur is elke woensdag tussen 17.30 – 19.00 uur en is op afspraak. Afspraak maken gaat via WhatsApp 06-85527502 (app “Naam + onderwerp”). Vluchtelingenwerk heeft een regulier…

098

Internationale Vrouwendag in de Junushof

Op 8 maart 2019 kwamen 350 vrouwen van verschillende afkomst bij elkaar op een grote Internationale Vrouwendag in de Junushof. Het was een initiatief van Vluchtelingenwerk, georganiseerd door diverse vrouwen en Wageningse organisaties met steun van de gemeente. “Het was een bijzonder gevoel toen 300 vrouwen in verschillende talen dezelfde canon zongen! Ik vond het…