accommodaties en faciliteiten

Thuis Wageningen als accommodatie

Binnen Welsaam kunnen hoofdaannemers, onderaannemers en inwoners die een aanvraag bij de Welsaam fondsen toegekend hebben gekregen gebruik maken van elkaars accommodaties en faciliteiten indien dat nodig en mogelijk is. Dit gebeurt voornamelijk wanneer er activiteiten georganiseerd worden. Iedere organisatie regelt op zijn of haar manier deze verhuur. Thuis Wageningen is een gewilde accommodatie voor Welsaamactiviteiten. Tutku Yuksel en Leanne Luitwieler vertellen.

Werkervaringsplek voor het organiseren van reserveringen

Tutku: “Binnen Thuis wordt de verhuur van de ruimtes georganiseerd via een werkervaringsplek. Het afgelopen jaar is deze plek ingevuld door Leanne Luitwieler. Zij is in 2015 begonnen als vrijwilliger bij Thuis en is heeft door de jaren heen verschillende rollen vervuld. In 2019 is zij begonnen met deze rol.”

Leanne: “Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging en wilde op termijn op zoek naar een betaalde baan. Toen de rol van reserveringen coördinator vrij kwam heb ik hierop gesolliciteerd. Ik was al bekend met Thuis en kon me in deze rol verder ontwikkelen.”

Stijging in aanvragen

Leanne: “Het afgelopen jaar zijn mij verschillende dingen opgevallen. Sinds de verbouwing van de ruimtes bij Thuis zie ik een stijging in aanvragen. Er zijn veel verschillende soorten groepen en organisaties die een ruimte zoeken. “

Stijging in aanvragen voor Welsaamactiviteiten

“Wij hebben bij Thuis ook geëxperimenteerd met onze verhuurprijzen. Zo hebben we een Welsaamtarief voor alles wat via Welsaam plaatsvindt. Dan betalen gebruikers niets. We hebben een maatschappelijk en een commercieel tarief. Afhankelijk van de activiteit kun je in een van twee categorieën vallen.

We houden alles bij in onze google agenda. Wanneer we naar alle reserveringen kijken zien we dat er bij Thuis ook een stijging is geweest van mensen en organisaties die voor Welsaamtarief een ruimte huren bij Thuis. Dat is in het afgelopen jaar gestegen naar 45% van de totale ruimtegebruik.”

Verbindende initiatieven

Leanne: “Ik zie dat we veel initiatieven over de vloer krijgen die verschillende groepen met elkaar verbinden, die inspireren, die aanzetten tot meedoen. Soms hebben deze groepen ook bepaalde spullen nodig die wij niet in huis hebben. Dan kunnen we hen verbinden met bijvoorbeeld Solidez, zodat we ook onze spullen efficient inzetten.”

Spullen verdeeld onder locaties binnen het sociaal domein

Tutku: “Thuis Wageningen heeft het afgelopen jaar via allerlei kanalen spullen aangeboden gekregen, zoals flipoverborden op wieltjes, thermoskannen, mokken, glazen en borden. Dit is opgehaald door een vrijwilliger van het Leger des Heils en verdeeld onder Thuis, de Pomhorst, Vluchtelingenwerk en de nieuwe ontmoetingswinkel van het Leger des Heils in Wageningen.”

Aandachtspunt voor omgang met de ruimtes

Leanne: “Met de ruimtegebruikers van Welsaam moest ik er wel vaak meer tijd stoppen om de afspraken goed te regelen. Ook merkte ik dat ruimtes niet goed altijd goed werden achtergelaten. Daar moest ik dan achteraf achteraan gaan. Op het initiatief van Thuis gaan we dit met de andere “stenen” van Welsaam evalueren. Daar zijn we al mee begonnen, maar gaan we in 2020 verder mee.”

Meer weten?

Contact: Tutku Yuksel (tutku@thuiswageningen.nl)

Afbeelding: Thomas Drouault op Unsplash

Ook interessant!

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.