Buurtbemiddeling

Een buurtbemiddelingscasus: burenruzie opgelost

In een straat zijn de contacten van oudsher goed en intensief. Men komt vaak bij elkaar op de koffie en sommige buren staan geregeld samen buiten te roken. Er is veel onderlinge hulp en men accepteert elkaar met elkaars eigenaardigheden.

Conflict

Eén van de buren (B) is nu in conflict gekomen met een puberjongen (zoon van A) uit de straat. Na een overlastklacht volgde een ruzie met schelden over en weer. Dit en andere gebeurtenissen leidden tot een verslechterde relaties, gepest en een dreigende escalatie.

Buurtbemiddeling

A werd door de wijkagent doorverwezen naar Buurtbemiddeling. In het voortraject met meerdere buren blijkt dat zij vooral rust willen. Men heeft geen behoefte aan herstel van het contact, maar wil wel bemiddeling. Ook B staat open voor bemiddeling en is net als de buren bang voor escalatie.

Bemiddelingsgesprek

Aan de bemiddelingstafel schuiven de bewoners van vier woningen aan. In eerste instantie wordt er aan “waarheidsvinding” gedaan. Daarin beantwoorden we vragen als: Wat is waar van wat er gehoord en ervaren is? Heeft men het ook goed begrepen en bedoeld zoals het overgekomen is? Dat geeft veel helderheid en als er ook wordt aangegeven dat men gekwetst is, verdrietig werd van kwetsende woorden, excuses worden aangeboden en waardering wordt uitgesproken, klaart de lucht op.

Er worden afspraken gemaakt en er is (toch!) een voorzichtig herstel van het aloude contact. Bemiddelaars zullen na de jaarwisseling contact opnemen bij wijze van nazorg.

De wijkagent

De agent bedankt Buurtbemiddeling en complimenteert de bemiddelaars. Hij is blij dat, ondanks de verharding tussen partijen die hij merkte bij zijn huisbezoek, er zo”n goed resultaat is bereikt.

In deze zaak is het heel duidelijk dat de leefbaarheid in deze straat is toegenomen door de inzet van Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling: feiten en cijfers

  • Buurtbemiddeling heeft vanaf 1-1-2019 tot nu 40 (november 2019) zaken aangemeld gekregen
  • 2 zaken hiervan waren ongeschikt en de overige 38 zaken zijn opgepakt door de coördinator en de bemiddelaars
  • 8 van de 38 zaken zijn nog in behandeling.
  • Van de 30 afgesloten is 73% met een positief resultaat afgerond
  • 15 keer was dat met een bemiddelingsgesprek. 6 keer is er eerder in het traject een oplossing gevonden (na adviesgesprek of huisbezoek).
  • 1 keer is een zaak warm doorverwezen.

Meer weten?

Contact: Fenna Lont, Coördinator Buurtbemiddeling Wageningen (buurtbemiddeling@solidez.nl)

Afbeelding:Joshua Ness op Unsplash

 

Ook interessant!

sparkcentre_welsaam

Buurtonderzoek brengt vonk om groter vuur aan te steken

De afgelopen tien weken werkten acht studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen in een Sparkcentre samen met het Odensehuis en Solidez. Deze studenten studeren drie verschillende richtingen: voeding & diëtiek, mondheelkunde en verpleegkunde, en  hebben gemeen dat ze allemaal kijken naar de gezondheid van mensen. Door samen onderzoek te doen in de wijken Hamelakkers en…