Odensehuis

Odensehuis en Solidez bundelen krachten

Odensehuis en Solidez bundelen hun expertise en kennis onder andere op het gebied van:

  • Sociaal werk
  • Ouderenwerk
  • Psychologische begeleiding
  • Mantelzorgondersteuning
  • Omgaan met mensen met dementie en hun naasten
  • De organisatie van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan

Door in te zetten op actieve kennisdeling, kunnen ze samenwerken als het gaat om het trainen en begeleiden van vrijwilligers, combineren van informele en formele zorg en op elkaar afgestemde, vraaggestuurde hulp leveren.

Project Samen Ouder – Goed leven met dementie

Louisa Bosker: “In het project “Samen Ouder – Goed leven met dementie” oefenen we met het ontwikkelen van een buurtgerichte werkwijze. Daarin verbinden we nieuwe en bestaande netwerken aan elkaar die van betekenis te zijn voor kwetsbare ouderen in Wageningen. Zo is een lid van het koor (60 leden) buurtmaatje voor een mevrouw met dementie. Ze treffen elkaar thuis of ondernemen samen uitstapjes.”

Meer weten?

Contact: Louisa Bosker (louisa.bosker@odensehuisgelderland.nl)

Ook interessant!

kelly-sikkema-V106bb1a9BY-unsplash (1)

Werkgroep Kansrijke Start Ede, Wageningen en Barneveld

Gerarda Homburg, teammanager Jeugdgezondheidszorg, en Sandra Mustert, strategisch adviseur Jeugdgezondheidszorg, vertellen: Samenwerking om kwetsbare zwangeren en hun kinderen een kansrijke start te geven De werkgroep Kansrijke Start Ede, Wageningen en Barneveld heeft de opdracht: “Kwetsbare zwangeren worden beter en sneller gesignaleerd en van de juiste interventies voorzien, opdat zo veel mogelijk zwangeren en kinderen een…

alexei-scutari-5Zg64OwXJg8-unsplash (1)

Vraaggestuurd aanbod: overzicht toezeggingen perspectieffonds

Ten opzichte van 2018 heeft een aantal nieuwe organisaties aanvragen ingediend bij het perspectieffonds, zowel organisaties die onderdeel uitmaken van Welsaam als daarbuiten. De volgende organisaties/aanvragen zijn in 2019 financiering toegekend of toegezegd. BOOG consult taal ondersteunend tekenen leren aan vluchtelingen en 500 boekjes maken BOOG consult taal ondersteunend tekenen aanvullende aanvraag op nr. 8045…

Happy diverse people together in the park

Samenwerking Informele punt, Vrijwilligerscentrum Wageningen en Startpunt: Stand van zaken

Auteur: Christina van de Weijer Samenwerking Informele punt en Vrijwilligerscentrum Wageningen Mantelzorg en Vrijwilligerscentrum Wageningen houden elkaar op de hoogte en verkennen elkaars expertisegebied. Dit doen we door: Gezamenlijk de workshop Samenspel formeel/informeel & mantelzorg van Movisie te volgen Baliemedewerkers te trainen in het herkennen van mantelzorgvragen De rol van expert informeel in het Startpunt te vervullen…