samenwerken categorie 4, doel 1

Samenwerking Welsaam

Er is een groot aantal samenwerkingen binnen Welsaam die ervoor zorgen dat hulp op elkaar is afgestemd. Veel voorbeelden zijn terug te vinden bij andere maatschappelijke resultaten. Hieronder noemt Esther van der Zee, directeur van Solidez, er nog een aantal.

Bier, Baby’s en Bitterballen

Buro Nij schreef er een blog over. De Bakermat geeft centering pregnancy, algemene trainingen voor aanstaand ouderschap, Buro Nij begeleidt aanvullend avonden specifiek voor vaders waarin het gaat over hun rol, wat voor vader ze willen zijn en wat er verandert in je leven en in de relatie met je partner met de komst van een baby.

Activiteiten voor kinderen uit lage SES

Kinderwerk heeft de ontwikkeltafel/werkgroep rondom activiteiten voor kinderen, met name uit lage SES gezinnen in het leven geroepen om betere aansluitingen te creëren en om de doelgroep beter te kunnen bereiken. JOGG, Dans, atletiek, het gaat allemaal om gezonder leefstijl en meer bewegen. De atletiekvereniging zoekt nadrukkelijk naar meer diversiteit in de club omdat ze vooral mensen bereiken uit hoogopgeleide blanke kringen.

Wijkgericht werken

Solidez heeft al een aantal jaar de inrichting van wijkgericht werken op het programma staan. Daartoe is in iedere wijk (en bij het jongerenwerk) een coördinator aangesteld, die de spin in het web van wijkgericht werken vormt. Doel van het wijkgericht werken is om de leefbaarheid en de vitaliteit in de verschillende buurten/wijken van Wageningen te optimaliseren en meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid te creëren onder inwoners van de wijk. Achterliggend idee is om vanuit de wijkkenmerken en contacten met bewoners in de wijk te komen tot een passend dienstverleningsaanbod, dat is toegesneden op desbetreffende wijk en de bewoners uit die wijk te stimuleren en ondersteunen om met initiatieven te komen. Dit aanbod kan dus per wijk verschillen, afhankelijk van de vraag. Daarbij is er per wijk een Solidez-team samengesteld waarin de met de wijk samenhangende vakgroepen vertegenwoordigd zijn (coördinator, buurtmaatschappelijk werk, kinderwerk, ouderenwerk en indien van toepassing begeleiders dagbesteding en thuisbegeleiding). Het Solidez-wijkteam werkt samen met netwerkpartners in de wijk.

Meer weten?

Esther van der Zee

Contact: e.vanderzee@solidez.nl

Afbeelding: Perry Grone op Unsplash

Ook interessant!

perspectieffonds

Dit jaar nog extra budget nodig?

Het Perspectieffonds biedt je misschien uitkomt! Het perspectieffonds financiert namelijk vraaggerichte activiteiten, voorlichting en andere activiteiten in relatie tot de thema’s van Welsaam. Maar: dit potje van 2021 is nog niet leeg! Waarschijnlijk door de coronamaatregelen kwamen er maar weinig aanvragen binnen dit jaar. Het zou zonde zijn als er geld in het fonds blijft…

vergeet-me-nietjes

Vergeet-mij-nietjes voor Vermeulen en Bosland

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst werden burgemeester Floor Vermeulen en wethouder Leo Bosland gedecoreerd met het vergeet-mij-nietje van Alzheimer Nederland. Door dit speldje te dragen, laat je zien dat we mensen met dementie en hun naasten niet vergeten. Het opspelden voelde heel waardevol en de burgemeester en wethouder waren heel verrast. De speldjes werden opgespeld door Freek…

alexei-scutari-5Zg64OwXJg8-unsplash (1)

Vraaggestuurd aanbod: overzicht toezeggingen perspectieffonds

Ten opzichte van 2018 heeft een aantal nieuwe organisaties aanvragen ingediend bij het perspectieffonds, zowel organisaties die onderdeel uitmaken van Welsaam als daarbuiten. De volgende organisaties/aanvragen zijn in 2019 financiering toegekend of toegezegd. BOOG consult taal ondersteunend tekenen leren aan vluchtelingen en 500 boekjes maken BOOG consult taal ondersteunend tekenen aanvullende aanvraag op nr. 8045…