foto fietsles

Fietslessen voor asielzoekers en andere nieuwkomers

Een poel vrijwilligers van Welkom in Wageningen organiseert verkeers- en fietslessen voor asielzoekers in de AZCs alsook voor nieuwkomers in de binnenstad. De deelnemers zijn erg gemotiveerd om te leren fietsen.

Onderdeel van de Nederlandse cultuur

Ze zien dat fietsen in Nederland een deel van onze cultuur is. Na de fietslessen hebben ze een basisbeheersing van de fiets verkregen en kunnen veilig deelnemen aan het verkeer. Fietsen vergroot zowel hun fysieke als hun sociale mobiliteit. Zo bevorderen de lessen hun mogelijkheid tot maatschappelijke deelname.

De vrijwillige coördinator fietslessen licht toe:

Ons doel is dat nieuwkomers meer mobiel worden. Wie fietst er nou niet in Nederland? Dit bevordert hun maatschappelijke deelname. De deelnemers blijken supergemotiveerd om te leren fietsen.”

Ongeveer 50 bewoners van de asielzoekerscentra en ruim 30 nieuwkomers in de stad hebben het afgelopen jaar leren fietsen.

Meer weten?

Contact: Pauline van Tuyll (welkominwageningen@gmail.com)

Foto: deelnemers fiets- en verkeerlessen ontvangen een certificaat

Ook interessant!

Happy diverse people together in the park

Kwantificatie resultaten vanuit Cliëntvolgsysteem VluchtelingenWerk

Auteur: Annet Timmerman VluchtelingenWerk Oost-Nederland (VWON) houdt de kwantitatieve gegevens bij via een cliëntvolgsysteem waarover we rapporteren in ons jaarlijkse gemeentelijke rapportage. Zelfredzaamheidsmatrix Er zijn 51 vluchtelingen in 2019 in Wageningen komen wonen, waarvan twintig kinderen. De volwassenen (vanaf 18 jaar) worden door een persoonlijke begeleider van VWON geholpen op weg naar maatschappelijke zelfredzaamheid. Daarbij…

098

Internationale Vrouwendag in de Junushof

Op 8 maart 2019 kwamen 350 vrouwen van verschillende afkomst bij elkaar op een grote Internationale Vrouwendag in de Junushof. Het was een initiatief van Vluchtelingenwerk, georganiseerd door diverse vrouwen en Wageningse organisaties met steun van de gemeente. “Het was een bijzonder gevoel toen 300 vrouwen in verschillende talen dezelfde canon zongen! Ik vond het…