verantwoording initiatievenfonds

Verantwoording Initiatievenfonds 2019

We hebben dit jaar met het fonds 70 initiatieven ondersteund. Een groot aantal initiatieven hebben we niet meegerekend. Dat zijn initiatieven die geen aanvraag hebben ingediend bij de fonds, maar die Thuis Wageningen en andere organisaties op andere manieren heeft verder geholpen.

Kerncijfers

  • Te besteden bedrag 2019: Ôé¼ Ôé¼ 101.458,34
  • Aantal aanvragen: 70
  • Behandeld in 2019: 65
  • Doorgeschoven naar 2020: 5
  • Totaal aangevraagde bedrag: Ôé¼ 184.125,43
  • Totaal toegekend en besteed bedrag Ôé¼ 77.998,67
  • Meenemen naar 2019: Ôé¼ Ôé¼ 23.459,67

 

Status aanvragen per 31/12/2019:
Wat initiatieven bedrag
Toegekend en uitbetaald in 2018 50 Ôé¼ 72.998,67
Toegezegd in 2019 en uitbetaald in 2020 1 Ôé¼ 5000,00
Doorgestuurd naar ander fondsen 14 Ôé¼ 36.133,00

Afbeelding verantwoording initiatievenfonds

De initiatieven die het fonds wel heeft ondersteund zijn te zien op onderstaande kaart. Je kunt een initiatief aanklikken voor meer informatie. De initiatieven die 0,- hebben gekregen voldeden niet aan voorwaarden van het fonds en zijn doorgestuurd naar andere (lokale) fondsen of ze hebben hun aanvraag ingetrokken.

Meer wijkoverstijgende aanvragen

Wat ons opvalt is dat we meer wijkoverstijgende aanvragen binnenkrijgen en minder wijkaanvragen. Om dit in 2020 gelijk te trekken willen in 2020 investeren om meer bekendheid te genereren in de wijken. Dat pakken we samen op met de wijkpanelleden, en de buurthuiscoordinatoren van Solidez.

Meer culturele aanvragen

Wat ons ook opvalt is de groei van culturele aanvragen voor optredens. Hoewel dit ook bijdraagt aan leefbaarheid, vragen we ons af of dit binnen dit fonds gefinancierd moet worden. Hierover zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente. Afgesproken is om culturele aanvragen met elkaar af te stemmen.

Veel co-financiering geleverd

Bij een groot deel van de aanvragen hebben we co-financiering geleverd. Met een kleine bijdrage van het fonds hebben we het initiatiefnemers mogelijk gemaakt om een bijdrage te krijgen van grote fondsen zoals VSBfonds, de provincie of Oranjefonds.

Communicatie en andere hulpmiddelen voor initiatiefnemers

We hebben dit jaar ook ingezet om een aantal handleidingen te maken over het maken van een begroting, communicatieplan ed. Dit zijn hulpmiddelen voor initiatiefnemers om het hen makkelijker te maken hun idee om te zetten naar iets concreets. In 2020 zullen deze handleidingen beschikbaar gemaakt worden op de website www.wageningendoet.nu en de website van Thuis Wageningen.

Inspirerende initiatieven in de picture

Daarnaast hebben we met de communicatiemedewerker en de vrijwilligers van het fonds een aantal communicatie uitingen gerealiseerd. Tweewekelijks worden tips gedeeld. Een aantal initiatieven zijn in de picture gezet om anderen te inspireren. Wel hebben we ons gerealiseerd dat dit meer tijd kost dan we voorheen hadden bedacht. Dat is iets wat we in 2020 verder willen uitzoeken. Ook is het uiteindelijk gelukt om de gemeente website wageningendoet.nu in beheer van Welsaam te krijgen. Deze site wordt momenteel onder handen genomen en zal in de loop van 2020 online komen. Op deze website zal alle informatie mbt initiatievenfonds en ondersteuning te vinden zijn.

Meer weten?

Tekst: Tuktu Y├╝ksel

Contact: tutku@thuiswageningen.nl

Afbeelding: Jeremy Bishop op Unsplash

Ook interessant!

moestuin asielzoekers

Groente telen met en voor asielzoekers

Wat houdt het initiatief in? Aan de Wageningse bosrand werken vluchtelingen, Wageningse jongeren, ouderen en andere vrijwilligers samen om eten te verbouwen. Het plan om de moestuin van 400 m2 aan te leggen en te onderhouden, werd in 2017 gemaakt in samenwerking met een aantal vluchtelingen. Vluchtelingen wieden er onkruid, houden kippen, leren over kweken…

Mother and daughter holding hands

Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zet in op netwerken voor ouders en gezinnen

Irini Boxma, kartrekker van Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin vertelt: Binnen de ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zetten we naast individuele hulp en ondersteuning – we vallen binnen cluster 3 – in op het versterken van netwerken en systemen van burgers. Wij doen dit op verschillende manieren, zodat er in Wageningen een breed aanbod bestaat en er…

Vergadering bij Solidez

Organisatie, rol van de kerngroep en het waarborgen van samenhang

Welsaam geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma van activiteiten en diensten die ervoor zorgen dat (kwetsbare) inwoners van Wageningen ondersteund worden om mee te doen, elkaar te ontmoeten, naar elkaar om te zien en langer zelfstandig te blijven. Dit draagt bij aan een sterke en sociale samenleving en mogelijk kostenbesparing op formele en geïndiceerde zorg.…