Inwoners van Wageningen

Maatjesproject voor AZC bewoners

Nieuwkomers hebben vaak weinig contact met Nederlanders en geven aan dat ze het moeilijk vinden om in contact te komen. Het maatjesproject is een laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen.

Wageningse inwoners gekoppeld aan AZC bewoners

Het maatjesproject koppelt inwoners van Wageningen en vluchtelingen. Het maatjesproject was in eerste instantie bedoeld voor statushouders in de stad. Gezien de lange verblijfsduur op de AZC”s hebben we het maatjesproject uitgebreid naar AZC bewoners.

Uit het isolement

Ze hebben daardoor een Nederlands aanspreekpunt en vaak leidt dit ook tot het vergroten van hun netwerk, doordat ze samen activiteiten ondernemen, en gezinsleden of vrienden leren kennen. Voor sommige mensen betekent dit dat zij uit een isolement worden gehaald.

“She helped me feel happy”

De coo╠êrdinator van het maatjesproject geeft een voorbeeld: “Het COA nam contact op met ons maatjesproject. Er woonde namelijk al vele maanden een transgender vrouw op het AZC, die nauwelijks uit haar huis kwam. Zij is gekoppeld aan een Wageningse studente. Fietsen was hun gemeenschappelijke interesse. De studente nam haar fietsend mee naar de bibliotheek, het huiskamerproject Thuis, de Universiteit, etc. Inmiddels heeft deze vrouw haar weg gevonden in Wageningen en gaat zelf elke dag naar het centrum om in de bibliotheek te studeren en naar de LHBTI bijeenkomsten van SHOUT. De Vrijwilligerscentrale helpt haar om vrijwilligerswerk te vinden. Het contact met het maatje betekende voor haar de opstap: “I really loved my buddy. She took me everywhere. She gave me confidence and encouraged me to bike. We drank tea and biked and talked. She helped me feel happy.” Ook voor de Wageningse studente leverde deze ontmoeting veel voldoening. Ze vond het fijn haar niet- Nederlandse netwerk uit te breiden en te proeven aan andere culturen.”

Meer weten?

Contact: Pauline van Tuyll (welkominwageningen@gmail.com)

Afbeelding:Priscilla Du Preez op Unsplash

Ook interessant!

Mother and daughter holding hands

Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zet in op netwerken voor ouders en gezinnen

Irini Boxma, kartrekker van Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin vertelt: Binnen de ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zetten we naast individuele hulp en ondersteuning – we vallen binnen cluster 3 – in op het versterken van netwerken en systemen van burgers. Wij doen dit op verschillende manieren, zodat er in Wageningen een breed aanbod bestaat en er…

Ontwerp zonder titel (9)

Thuis slaat brug tussen studenten en Welsaampartijen

Thuis Wageningen is actief binnen het studentennetwerk Green Active Network. Deelname aan dit netwerk zorgt er onder andere voor dat Thuis op informele wijze kennis en netwerk kan delen als het gaat om andere zaken op het gebied van leefbaarheid en preventie. Door vertrouwensband komen problemen ter sprake Er is een vertrouwensband tussen de organisaties binnen…