Inwoners van Wageningen

Maatjesproject voor AZC bewoners

Nieuwkomers hebben vaak weinig contact met Nederlanders en geven aan dat ze het moeilijk vinden om in contact te komen. Het maatjesproject is een laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen.

Wageningse inwoners gekoppeld aan AZC bewoners

Het maatjesproject koppelt inwoners van Wageningen en vluchtelingen. Het maatjesproject was in eerste instantie bedoeld voor statushouders in de stad. Gezien de lange verblijfsduur op de AZC”s hebben we het maatjesproject uitgebreid naar AZC bewoners.

Uit het isolement

Ze hebben daardoor een Nederlands aanspreekpunt en vaak leidt dit ook tot het vergroten van hun netwerk, doordat ze samen activiteiten ondernemen, en gezinsleden of vrienden leren kennen. Voor sommige mensen betekent dit dat zij uit een isolement worden gehaald.

“She helped me feel happy”

De coo╠êrdinator van het maatjesproject geeft een voorbeeld: “Het COA nam contact op met ons maatjesproject. Er woonde namelijk al vele maanden een transgender vrouw op het AZC, die nauwelijks uit haar huis kwam. Zij is gekoppeld aan een Wageningse studente. Fietsen was hun gemeenschappelijke interesse. De studente nam haar fietsend mee naar de bibliotheek, het huiskamerproject Thuis, de Universiteit, etc. Inmiddels heeft deze vrouw haar weg gevonden in Wageningen en gaat zelf elke dag naar het centrum om in de bibliotheek te studeren en naar de LHBTI bijeenkomsten van SHOUT. De Vrijwilligerscentrale helpt haar om vrijwilligerswerk te vinden. Het contact met het maatje betekende voor haar de opstap: “I really loved my buddy. She took me everywhere. She gave me confidence and encouraged me to bike. We drank tea and biked and talked. She helped me feel happy.” Ook voor de Wageningse studente leverde deze ontmoeting veel voldoening. Ze vond het fijn haar niet- Nederlandse netwerk uit te breiden en te proeven aan andere culturen.”

Meer weten?

Contact: Pauline van Tuyll (welkominwageningen@gmail.com)

Afbeelding:Priscilla Du Preez op Unsplash

Ook interessant!

perspectieffonds

Dit jaar nog extra budget nodig?

Het Perspectieffonds biedt je misschien uitkomt! Het perspectieffonds financiert namelijk vraaggerichte activiteiten, voorlichting en andere activiteiten in relatie tot de thema’s van Welsaam. Maar: dit potje van 2021 is nog niet leeg! Waarschijnlijk door de coronamaatregelen kwamen er maar weinig aanvragen binnen dit jaar. Het zou zonde zijn als er geld in het fonds blijft…

vergeet-me-nietjes

Vergeet-mij-nietjes voor Vermeulen en Bosland

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst werden burgemeester Floor Vermeulen en wethouder Leo Bosland gedecoreerd met het vergeet-mij-nietje van Alzheimer Nederland. Door dit speldje te dragen, laat je zien dat we mensen met dementie en hun naasten niet vergeten. Het opspelden voelde heel waardevol en de burgemeester en wethouder waren heel verrast. De speldjes werden opgespeld door Freek…

Mother and daughter holding hands

Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zet in op netwerken voor ouders en gezinnen

Irini Boxma, kartrekker van Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin vertelt: Binnen de ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zetten we naast individuele hulp en ondersteuning – we vallen binnen cluster 3 – in op het versterken van netwerken en systemen van burgers. Wij doen dit op verschillende manieren, zodat er in Wageningen een breed aanbod bestaat en er…