Thuis

Het initiatievenfonds financiert en verbindt initiatieven

Het Initiatievenfonds stimuleert en ondersteunt ideeën, activiteiten en burgerinitiatieven die bijdragen aan een socialere, meer duurzame en fijnere stad, buurt of straat. In 2019 hebben we het Initiatievenfonds verder uitgewerkt. Het fonds is ondergebracht bij Thuis Wageningen. Samen met wijkpanelleden bekijken en beoordelen zij initiatieven die om financiële ondersteuning vragen. Tutku Y├╝ksel vertelt.

Betere samenwerking binnen Wageningen

“Dit jaar hebben we de samenwerking met diverse partijen in Wageningen verbeterd. Zo worden initiatieven gelinkt aan contactpersonen binnen ontwikkeltafels en in de uitvoer. We moedigen beide kanten aan aan om elkaar op te zoeken en met elkaar af te stemmen.”

Verbinding tussen jongerenwerker en initiatief voor jongeren

“Zo hebben we het afgelopen jaar een initiatief gekoppeld aan de jongerenwerker. Het initiatief biedt een plek voor jongeren met een kwetsbare achtergrond door wekelijks met ze te zaalvoetballen. De initiatiefnemers hadden echter geen budget meer voor de huur van een ruimte.

We merkten op dat er nog helemaal geen contact was tussen deze groep en de jongerenwerker. Daarom hebben we hen gevraagd met elkaar in gesprek te gaan. Uit het gesprek bleek dat het initiatief een groep jongeren bereikte die nieuw was voor de jongerenwerker. Ze spraken af de lijntjes kort te houden en elkaar kunnen benaderen indien er iets nodig is. Wij hebben deze groep een bijdrage gegeven voor de zaalhuur en aan het kijken of we voor deze groep extra financiering kunnen verkrijgen bij de provincie.”

Betere samenwerking met locaties van Solidez

“Ook is er een nauwere samenwerking tot stand gekomen tussen het fonds en de locatiecoördinatoren van de Huizen van de Wijk. Zo vragen we wederzijds om advies en sturen we initiatieven naar elkaar door. Daarnaast zullen de coördinatoren 2020 nog meer invulling geven aan het ondersteunen van initiatieven en wijkgericht werken.”

Meer weten?

Tutku Y├╝ksel

Contact: tutku@thuiswageningen.nl

Ook interessant!

perspectieffonds

Dit jaar nog extra budget nodig?

Het Perspectieffonds biedt je misschien uitkomt! Het perspectieffonds financiert namelijk vraaggerichte activiteiten, voorlichting en andere activiteiten in relatie tot de thema’s van Welsaam. Maar: dit potje van 2021 is nog niet leeg! Waarschijnlijk door de coronamaatregelen kwamen er maar weinig aanvragen binnen dit jaar. Het zou zonde zijn als er geld in het fonds blijft…

moestuin asielzoekers

Groente telen met en voor asielzoekers

Wat houdt het initiatief in? Aan de Wageningse bosrand werken vluchtelingen, Wageningse jongeren, ouderen en andere vrijwilligers samen om eten te verbouwen. Het plan om de moestuin van 400 m2 aan te leggen en te onderhouden, werd in 2017 gemaakt in samenwerking met een aantal vluchtelingen. Vluchtelingen wieden er onkruid, houden kippen, leren over kweken…

Mother and daughter holding hands

Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zet in op netwerken voor ouders en gezinnen

Irini Boxma, kartrekker van Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin vertelt: Binnen de ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zetten we naast individuele hulp en ondersteuning – we vallen binnen cluster 3 – in op het versterken van netwerken en systemen van burgers. Wij doen dit op verschillende manieren, zodat er in Wageningen een breed aanbod bestaat en er…