Niet Pluiskaart signalering definitieve versie 3 okt 2019-1

Signaleren kun je leren

Net als voorgaande jaren, heeft in 2019 een brede scholing plaatsgevonden over werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Esther van der Zee vertelt hoe de scholing heeft bijgedragen.

“Door regelmatig aandacht te blijven schenken aan de Meldcode houden we iedereen alert en kunnen we eerder bijsturen. Hierdoor kunnen we geweld voorkomen. Het gaat bij signaleren niet alleen om onveiligheid, maar om alle situaties waarbij men zich zorgen maakt.”

Extra alert dankzij de scholing

“Solidez, het Startpunt en Vrijwilligerscentrum Wageningen hebben speciale aandachtsfunctionarissen aangesteld. Inwoners kunnen met hun vragen terecht bij alle professionals die deel uitmaken van Welsaam.

Ieder Huis van de Wijk werkt als een Buurtinformatiepunt, waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over wat er te doen is of over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning of om informatie over hoe te reageren op vreemde signalen.

Mensen zijn extra alert en weten dat ze altijd iets kunnen doen met een niet-pluis gevoel. Dat komt door de gezamenlijke training op gebied van de Meldcode en door de extra aandacht vanuit het vrijwilligerscentrum over Signaleren kun je leren. ”

Professionals handelen adequaat op melding

“Door de scholing is er een beter bewustzijn van de stappen die je kunt nemen als je je zorgen maakt. Het zorgde er onder andere voor dat Kind aan Huis samen met de jeugdconsulent van het Startpunt adequaat kon handelen in een gezin waarbij de vader zorgde voor een onveilige situatie.

Ook zijn er binnen Solidez signalen binnengekomen van twee situaties van huiselijk geweld waarbij tijdig is ingegrepen: Een situatie van psychisch geweld en financiële uitbuiting van een oudere en een andere situatie waarbij getwijfeld werd aan de veiligheid.”

Scholing voor iedereen

Aan de scholing namen vrijwilligers en professionals van Gemeente, onderwijs, kinderopvang en Welsaampartners deel. Nieuw in de Meldcode is het afwegingskader, waarin je nagaat of de veiligheid in het geding is. Ook werd aandacht besteed aan de verwijsindex.

Daarnaast heeft het Vrijwilligerscentrum Wageningen uitvoerig aandacht geschonken aan een trainingsaanbod Signaleren kun je leren voor vrijwilligers.

Meer weten?

Contact: Esther van der Zee (e.vanderzee@solidez.nl)

Ook interessant!

IDO

IDO

Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek. Wij denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. Wij…

handboek-vrijwilligerswerk-2022

Nieuw handboek vrijwillige hulp Wageningen

Er zijn maar liefst 56 vrijwillige hulporganisaties actief in Wageningen. Het Vrijwilligers Centrum in Wageningen bracht ze in kaart, en presenteert ze samen in dit online handboek. Het handboek geeft hulpverleners en inwoners inzicht in de mogelijkheden van de vele vrijwilligersinitiatieven die Wageningen rijk is. > Je leest het handboek via deze link  

training_kind-aan-huis

Training inspireert medewerkers Kind aan Huis

Na lange tijd hebben de Kind aan Huis-vrijwilligers elkaar weer kunnen ontmoeten voor een live training. En wat voor een training! De vrijwillige medewerkers komen bij veel gezinnen thuis, vooral bij gezinnen met een niet-westerse achtergrond. Soms zie je daar dingen gebeuren, die je graag bespreekbaar zou willen maken. Maar hoe doe je dat? Samen…