1.4 Acceptatie van minderheden

Iedereen is gelijkwaardig, maar niet iedereen is gelijk. We geven aandacht aan de verschillen, zodat die er mogen zijn, geaccepteerd en bespreekbaar worden. Dat betekent ook dat er soms specifieke plekken nodig zijn waar minderheden elkaar kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld voor de LHBT'ers in Wageningen en voor kwetsbare ouderen. Samen kunnen we hiervoor zorgen.

Maatschappelijke resultaten in cijfers

Ervaringen bezoekers

SHOUT heeft in eerste instantie geen ervaringsonderzoek gedaan bij bezoekers van onze activiteiten. Op verzoek heeft een van de deelnemers van de Out Now-gespreksgroep van 2019 ervaring gedeeld:
"Ik vond het heel fijn om in een veilige setting ervaringen uit te wisselen. Het was gezellig, er was veel herkenning, en de gesprekken hebben gezorgd voor een beter beeld van mijn eigen identiteit. En bovenal: het heeft geleid tot meer zelfacceptatie. Daar ben ik erg blij mee."