1.1 Alternatieve financieringsbronnen voor (inwoners)initiatieven

Door te samenwerken binnen categorie 1 versterken we elkaars expertise. We ontwikkelen ondernemerskwaliteiten door voor initiatieven op zoek te gaan naar alternatieve financieringsbronnen.

Evaluatie samenwerking Welsaam

Toelichting en voorbeelden