1.7 Besparing op accommodatie voor (inwoners)initiatieven

Een optimale basisinfrastructuur biedt ruimte aan alle activiteiten (ook voor bewoners). Door samenwerking realiseren we een besparing die ervoor zorgt dat per 2020 maximaal 15% van het totaal budget van Samen Wageningen in gebouwen zit. In vier jaar groeien we van het huidige aandeel toe naar 15%.

Maatschappelijke resultaten in cijfers

Toelichting en voorbeelden