1.3 Betrokkenheid, tevredenheid sociaal leven en zingeving

We zetten extra in op het bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners. Daardoor ontstaat een afname van gevoelens van eenzaamheid en een toename van tevredenheid over het eigen sociale leven, zingeving en meer betrokkenheid bij anderen en eigen initiatieven. Via buurtcirkels bevorderen we het bekommeren om elkaar. Dit leidt tot een toename van positieve gezondheid.

Maatschappelijke resultaten in cijfers

Positieve gezondheid

Met een monitor bevragen we mensen die hebben deelgenomen aan onze activiteiten. Deze vragen zijn geformuleerd op basis van de theorie die positieve gezondheid onderbouwt. Dat maakt de monitor ook meteen ons instrument voor het meten van positieve gezondheid.

Buurtcirkels

Aan buurtcirkels wordt in elke wijk een andere invulling gegeven. Ook heet het niet overal buurtcirkels. In de twee bijgevoegde voorbeelden zie je hoe netwerken in de wijk verbinding versterken.