3.6 Gezond en veilig, zonder geldzorgen opgroeien

We hebben aandacht voor een stabiele basis, waarin kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. We werken aan stabiel ouderschap, financiële zelfredzaamheid en voorkomen dat kinderen en ouders door armoede niet mee kunnen doen.

Maatschappelijke resultaten in cijfers